Hälsocoach

Motivera människor till en mer hälsosam livsstil genom olika friskvårdsaktiviteter.

Som hälsocoach handlar ditt uppdrag till stor del om att inspirera och stötta människor till nya, sunda vanor på resan mot ett friskare liv. Fysisk aktivitet, kost, sömn och återhämtning är alla viktiga pusselbitar. Du arbetar målinriktat med att stärka det friska hos dina klienter för att förebygga ohälsa.

Det kan handla om att genomföra olika friskvårdsaktiviteter för anställda på ett företag. Eller att planera mer strategiska insatser för att öka hälsan individuellt eller för en grupp. Som hälsocoach kan du arbeta på träningsanläggning och hälsocenter, men även på sjukhus eller i kommun. 

Framtid och lön

Läs mer och se en film om jobbet som hälsocoach på Arbetsförmedlingens webbplats.

Hälsocoach; friskvårdskonsulent eller hälsopedagog

Komvuxutbildning till hälsocoach

Förkunskaper och upplägg

  • Svenska/Svenska som andraspråk grundläggande delkurs 4 eller motsvarande.
  • Utbildningen ges på distans på heltid.
  • Arbetsplatsförlagd lärande (APL) ingår i utbildningen.
  • Utbildningen tar 40 veckor där teori och självstudier varvas.

Du har rätt att söka studiemedel från CSN, och utbildningen är gratis. Materialkostnader och kostnad för kurslitteratur kan förekomma.

Innehåll

Du får en bred grund att stå på med kunskaper om fysisk aktivitet, sömn, kost och stresshantering. Du kommer i ditt yrke att motivera och inspirera människor till förändring, och förstärka det friska. Därför fokuserar utbildningen på det rådgivande samtalet och hur tankar, känslor och beteenden påverkar våra vanor och du lär dig om kommunikation. Du får också träning i att organisera, genomföra och utvärdera aktiviteter som rör hälsa. 

Kommande utbildningsstarter

Information om kommande utbildningsstarter och vilka kurser som ingår hittar du på ansökningssidan. Skriv utbildningens namn i rutan Sök i utbudet.

Om du inte hittar någon kommande utbildningsstart, skicka e-post för information om när utbildningen närmast är planerad.

E-post: komvux@edu.stockholm.se 

Hitta fler utbildningar

Uppdaterad