Finsnickare

Som finsnickare tillverkar och reparerar du specialsnickerier i småskalig produktion från idé till färdig produkt.

Finsnickare kallas även inrednings- och möbelsnickare och arbetar med specialsnickeri i småskalig produktion. Yrkesgruppen tillverkar och reparerar möbler och inredningar på ett hantverksmässigt sätt, i kombination med modern produktionsteknik. Som finsnickare arbetar du ofta med specialbeställningar eller tillverkning i mindre serier. Det är vanligt att vara inblandad i alla moment i tillverkningsprocessen, från idé till färdig produkt.

Framtid och lön

Läs mer och se en film om jobbet som finsnickare/inrednings- och möbelsnickare på Arbetsförmedlingens webbplats.

Finsnickare/inrednings- och möbelsnickare

Komvuxutbildning till finsnickare

Förkunskaper och upplägg

  • Svenska/Svenska som andraspråk grundläggande delkurs 4 eller motsvarande.
  • Utbildningen ges i klassrum på heltid.
  • Arbetsplatsförlagd lärande (APL) ingår i utbildningen.
  • Grundutbildningen Finsnickeri bas tar 40 veckor och kan fördjupas genom ytterligare 40 veckor i Finsnickeri påbyggnad.

Du har rätt att söka studiemedel från CSN, och utbildningen är gratis. 

Innehåll

Du lär dig de grundläggande kunskaperna och färdigheterna inom trä- och möbelteknik som krävs för ett yrke som möbel- och inredningssnickare.

Lärlingsperiod och yrkesbevis

Inom alla hantverksyrken finns ett yrkesbevis som heter gesällbrevet. Som utbildad finsnickare/möbelsnickare kan du avlägga ett gesällprov som fastställer att du har goda hantverkskunskaper.

Hitta fler utbildningar

Uppdaterad