Kvinna med dator och headset

Frans Schartaus Handelsinstitut får fortsatt förtroende

Publicerad:

Uppdaterad:

Den 19 januari presenterade Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) beviljade YH-utbildningar för de kommande fem åren.

Frans Schartaus Handelsinstitut beviljades nya starter för Hotel Management, Läkemedelstekniker, Medicinsk sekreterare, Offentlig upphandlare, Revenue Management & Data Analyst och TRAC, Turism- och resekonsult.

Coronapandemin har resulterat i en större satsning på utbildning. Skolans målgrupp är de som vill komma in på arbetsmarknaden, byta yrke, eller få en spetskompetens för att komma vidare inom en bransch. Många har fått upp ögonen för Yrkeshögskolan som en snabb väg till omställning och det märks inte minst i ett ökat söktryck till skolan. MYH fick in rekordmånga YH-ansökningar och beviljandegraden är cirka 30 %. För Frans Schartaus Handelsinstitut är beviljandegraden 67 %.

Anna Saldeen Jonsson, chef för Vuxenutbildning Stockholm, ser positivt på beviljandet:

– Vi är mycket glada för att få fortsatt stort förtroende för Frans Schartaus Handelsinstitut. Skolan uppvisar goda resultat och utbildar i relevanta och efterfrågade yrken där nästintill samtliga elever har anställning efter avslutad utbildning. Det är bra att arbetsgivare får väl utbildade och eftersökta resurser samt att de som utbildar sig får kvalificerade yrkesliv.

Christel Andersson, rektor på Frans Schartaus Handelsinstitut, instämmer:

– Yrkeshögskolan spelar en viktig roll för att matcha arbetslivet behov. Flera av våra branscher har drabbats mycket hårt av pandemin men kommer att behöva rätt kompetens för att få igång tillväxten och lönsamheten efter pandemin. Det gäller såväl besöksnäringen som resebranschen.

– Våra YH-ansökningar har speglat nya behov för att möta de krav som kommer att ställas efter pandemin. Inget kommer att bli som vanligt igen. Digitaliseringen har slagit igenom med full kraft och ett stort behov av personal med IT-färdigheter kommer att krävas i de klassiska servicenäringarna, men även inom vården. Utbildningarna vi erbjuder matchar efterfrågan hos arbetsgivarna i våra branscher, avslutar Christel Andersson.