ESF-projekt inom Vuxenutbildning

Vuxenutbildning Stockholm använder sig aktivt av externa fonder som en del av vårt metodutvecklingsarbete och innovationsarbete. Genom Europeiska socialfonden och andra fonder kan satsa på vissa utsedda målgrupper bland annat genom ESF-projekt.

Vuxenutbildning Stockholm driver ESF-projekt för att fortsätta stärka arbetet kring utveckling, samordning, styrning samt stöd och rådgivning till alla våra verksamheter. Att resurser fördelas lika mellan kvinnor och män är en viktig kvalitetsfaktor i alla våra satsningar.

Här kan du läsa om två av våra projekt.

Uppdaterad