Butiksbiträde och kund

YH – Yrkeshögskola

Yrkeshögskolan erbjuder utbildningar som ger goda möjligheter att få jobb. En YH-utbildning ger dig kunskap inom ett område där det behövs arbetskraft.

Yrkeshögskolan består av många svenska skolor. Utbildningarna drivs av

 • privata utbildningsföretag
 • kommuner
 • landsting
 • universitet
 • högskolor.

Staten har tillsyn över utbildningarna och de kvalitetsgranskas av Myndigheten för yrkeshögskolan. Du hittar alla YH-utbildningar på myndighetens webbplats.

Stockholms stad har en YH-skola, Frans Schartaus Handelsinstitut på Södermalm.

Bra att veta om YH

YH-utbildningar finns inom många olika branscher och över hela Sverige. Du kan söka utbildningar oavsett var i Sverige du bor. Du kan välja mellan 16 olika utbildningsområden och hundratals olika yrkesinriktningar. 

Utbildningsområden

 • Bygg, anläggning och fastighet
 • Data/it
 • Djurvård, lantbruk, skog och trädgård
 • Ekonomi, administration och försäljning
 • Friskvård och kroppsvård
 • Hotell, restaurang och turism
 • Hälso- och sjukvård samt socialt arbete
 • Journalistik och information
 • Juridik
 • Kultur, media och design
 • Miljövård och miljöskydd
 • Pedagogiskt arbete
 • Säkerhetstjänster
 • Teknik, tillverkning, drift och underhåll
 • Transporttjänster
 • Övrigt

Du hittar alla YH-utbildningar på Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats.

De flesta YH-utbildningar är mellan ett och två år långa.

Det finns två examina: Yrkeshögskoleexamen och Kvalificerad yrkeshögskoleexamen. För att en YH-utbildning ska kunna leda till en examen måste den vara minst ett år lång. Leder din utbildning inte till en examen kan du få ett utbildningsbevis i stället.

Utbildningarnas längd anges i yrkeshögskolepoäng (YH-poäng), där fem poäng motsvarar en veckas studier på heltid. 100 poäng motsvarar ett halvårs heltidsstudier, 200 poäng ett års heltidsstudier och 400 poäng två års heltidsstudier.

Studieavgifter

De flesta YH-utbildningarna är gratis, men det finns YH-skolor som tar ut en studerandeavgift. Var noga med att kolla upp alla eventuella kostnader innan du anmäler dig till en utbildning.

Kostnad för kurslitteratur och studiematerial

När du läser en YH-utbildning betalar du själv för litteratur och annat studiematerial.

Rätt till studiemedel

När du läser en YH-utbildning så har du rätt att söka studiemedel. Alla YH-utbildningar i Sverige berättigar till studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN). 

Grundläggande behörighet

För att komma in på en YH-utbildning måste du först och främst uppfylla kraven på grundläggande behörighet. Det innebär att du måste ha en gymnasieexamen eller motsvarande. Läs mer om grundläggande behörighet på Myndigheten för yrkeshögskolans webbplats.

Särskild behörighet

På många utbildningar finns det krav på så kallade särskilda förkunskaper. Det brukar handla om att du ska ha godkända betyg från vissa specifika kurser från gymnasiet eller att du ska ha viss arbetslivserfarenhet. Läs mer om särskild behörighet på skolornas webbplatser.

Skolorna sköter antagningen

Inom yrkeshögskolan finns det många olika skolor och de sköter själva antagningen till sina utbildningar. Kontakta alltid skolan direkt om du har frågor om ansökan och vilka krav som ställs för att komma in på den utbildning du är intresserad av. Sista datum för ansökan varierar från utbildning till utbildning.

Vad ska din ansökan innehålla?

Vad en ansökan ska innehålla varierar mellan olika skolor. Det kan till exempel handla om betyg, personligt brev, arbetsintyg eller arbetsprover. Vad som gäller för dig får du veta av skolan som anordnar utbildningen du är intresserad av.  

Inom yrkeshögskolan är arbetsgivarna aktiva både när det gäller planering och genomförande av utbildningarna. Du möter dem på föreläsningar, i projekt och på din praktik (LIA).

Eftersom arbetsmarknadens behov förändras över tid uppdateras även utbildningarnas innehåll och inriktning. Nya utbildningar startar och andra försvinner allt eftersom kompetensbehovet förändras. Det innebär att din yrkeskunskap är aktuell och efterfrågad i arbetslivet när du är klar med utbildningen. YH-studerande får ofta jobb direkt efter examen.

Uppdaterad