Coronaviruset: Förändringar inom vuxenutbildningen

Under en period kommer vi att ha avvikande rutiner inom vuxenutbildningen i Stockholms stad.

På grund av spridningen av coronavirus förlängs möjligheten att ta ut slutbetyg

För att underlätta för de elever som drabbas av nedstängningen av den kommunala vuxenutbildningen (komvux) under den rådande coronakrisen har regeringen beslutat om en ändring som innebär att slutbetyg från komvux på gymnasial nivå får utfärdas fram till och med den 1 juli 2021. 

Kontakta Vuxenutbildningscentrum via mejl eller telefon

För att minimera risken för smittspridning ber vi dig att kontakta Vuxenutbildningscentrum via mejl och telefon i stället för att göra ett besök.

Vuxenutbildningscentrum har avvikande rutiner och all service erbjuds via telefon, mejl och i vissa fall andra digitala kanaler.

Distansutbildning i Stockholms stads vuxenutbildning 

Stockholms stads vuxenutbildning bedrivs tillsvidare först och främst som fjärrundervisning eller via distans.

Exakt hur och med vilka hjälpmedel undervisningen ska utföras på distans avgör varje skola utifrån sina förutsättningar. Viss undervisning eller vissa moment kan ske i skolans lokaler.

Har du frågor är du välkommen att vända dig till din skola.  

Uppdaterad