Coronaviruset: Förändringar inom vuxenutbildningen

Under en period kommer vi att ha avvikande rutiner inom vuxenutbildningen i Stockholms stad.

Kontakta Vuxenutbildningscentrum via mejl eller telefon

För att minimera risken för smittspridning ber vi dig att kontakta Vuxenutbildningscentrum via mejl och telefon i stället för att göra ett besök.

Vuxenutbildningscentrum har avvikande rutiner och all service erbjuds via telefon, mejl och i vissa fall andra digitala kanaler.

Distansutbildning i Stockholms stads vuxenutbildning 

Stockholms stad har beslutat att all utbildning inom vuxenutbildningen och yrkeshögskola ska ske på distans från och med den 18 mars.

Beslutet att all utbildning inom vuxenutbldning och yrkeshögskola ska ske på distans i Stockholms stad gäller från 18 mars.

Det betyder att det inte ska vara någon undervisning i skolornas lokaler. Stadens vuxenutbildningsskolor fortsätter bedriva undervisning, men på andra sätt med hjälp av digitala hjälpmedel.

Exakt hur och med vilka hjälpmedel undervisningen ska utföras på distans avgör varje skola utifrån sina förutsättningar.

Frans Schartaus handelsinstitut

Yrkeshögskolan Frans Schartaus Handelsinstitut håller öppet veckan ut och distansundervisning startar den 23 mars.

Har du frågor är du välkommen att vända dig till din skola.  

HItta alla komvuxskolor

Hitta alla sfi-skolor

Uppdaterad