Validering

Inför validering – Har du tidigare arbetslivserfarenheter inom ett yrke där du saknar betyg/intyg?

Inledande kartläggning

På Vuxenutbildningscentrum kan vi erbjuda dig en inledande kartläggning. Den ska innehålla dina tidigare arbetslivserfarenheter och kunskaper som du har skaffat dig, oberoende hur du har lärt dig.
I den inledande kartläggningen kan du behöva ta med dig olika dokument; betyg, arbetsgivarintyg, diplom, intyg etc

Den inledande kartläggningen ska vara övergripande och genomföras innan du:

  • påbörjar utbildning
  • genomgår validering eller
  • genomgår prövning

Kartläggningen ska ge en översiktlig bild av ditt kunnande. Den kan bidra till att identifiera områden där du kan behöva validering eller andra utbildningsinsatser.

Om du är intresserad, mejla komvux@edu.stockholm.se och skriv "Kartläggning" i ämnesraden.

Uppdaterad