Elevteamet komvux

Du som är mellan 20 och 29 år och som har behov av extra stöd inför och under studierna kan kontakta Elevstöd unga. Vi kan ge dig stöd på flera olika språk och på lätt svenska.

Du kan få hjälp med

 • studie-och yrkesvägledning till utbildning
 • individuell studieplanering
 • stöd kring studiemedel (CSN)
 • stöd av kurator genom stödsamtal och samverkan med andra myndigheter, samtal om psykosociala – och hälsorelaterade frågor
 • stöd av studiehandledare och speciallärare för att klara din utbildning och få betyg.
 • Låna dator och få tillgång till digitala verktyg vid behov 

Kontakt: elevteamet.komvux@edu.stockholm.se

Vilket stöd erbjuder Elevteamet?

Studiehandledarna handleder dig i studierna för att du ska få betyg och klara utbildningen. Studiehandledarna kan ge studiehandledning på flera språk.

Kuratorn erbjuder stöd om du behöver enskilda samtal om till exempel stress, sömnsvårigheter eller om du har frågor om din privatekonomi. Kuratorn kan också vara ett stöd till dig i kontakt med olika myndigheter.

Specialpedagogen stöttar dig som behöver extra stöd och anpassning i dina studier. Du kan till exempel få stöd till individuell studieteknik och digitala hjälpmedel.

Studie- och yrkesvägledaren (SYV) informerar om studier och arbete. Vid utbildningsstarten planerar SYV dina studier på komvux tillsammans med dig. Du kan också vända dig till SYV om du har frågor om studiemedel (CSN).

Vi som arbetar på Elevteamet talar

 • Svenska
 • Engelska
 • Persiska
 • Dari
 • Turkiska
 • Kurdiska
 • Somaliska
 • Urdu.

Uppdaterad