Ändrad ämnesplan i matematik från och med januari 2022

Den ändrade ämnesplanen i matematik inom vuxenutbildningen innebär stora förändringar.

Särskilt påtagligt är detta för kurserna matematik 1a, 1b, 1c, 2a, 2b och 2c, som omfattas av mer genomgripande förändringar än kurserna i matematik 3b, 3c och 4.

I Matematik 1 i den ändrade ämnesplanen ingår inte repetition från grundläggande nivå. Det innebär att studerande med betyg från matematik 1 från december 2021 eller äldre, kan sakna delar av de förkunskaper som i den ändrade ämnesplanen krävs för matematik 2 från och med januari 2022.

Matematikområden som flyttats mellan kurser

Dessa centrala innehållsdelar har flyttats från en kurs till en annan.

Matematikområde som flyttats
Matematikområde Från kurs Till kurs
Funktioner 2a 1a
Korrelation och kausalitet 2(a)b 1ab
Kalkylprogram för budgetering 2ab -
Potenser och rationella exponenter 2b 1b
Definition, sats och bevis 1bc 2bc
Implikation och ekvivalens 1bc 2bc
Räta linjens ekvation 2bc (ej 2a) 1bc
Konstruktion av grafer, bestämning av funktionsvärde 2bc 1bc
Introduktion av komplexa tal 2bc 4
Talbaser 1c 5
Begreppet absolutbelopp 3c 1c
Enklare bevismetoder 4 5
Introduktion av differentialekvationer 4 5

Uppdaterad