Stöd inför och under dina studier

Du kan få stöd inför eller under dina studier om du till exempel har en funktionsvariation eller en livssituation som gör det svårt för dig att klara av dina studier.

Du som är i behov av särskilt stöd ska ha samma möjligheter som alla andra att klara din utbildning. Du har rätt till stöd och hjälpmedel.

Du som är döv är eller har hörselnedsättning kan få en anpassad undervisningsform av sfi. Bedömning av behov görs av hörselpedagog  på Vuxenutbildningscentrum. Sfi för dig som är döv eller har hörselnedsättning finns i på Vux Huddinge. 

Kontaktuppgifter till hörselpedagog på Vuxenutbildningscentrum:  Guje Schmidt, hörselpedagog: guje.schmidt@edu.stockholm.se 

E-post Vuxenutbildningscentrums kuratorer: sfikurator@edu.stockholm.se  

Har du en förvärvad hjärnskada, intellektuell funktionsnedsättning eller inlärningssvårigheter kan du läsa sfi på Lärvux. Där sker undervisning i små grupper med maximalt sex elever. Lärvux ligger på Södermalm. 

Du som är intresserad av Lärvux kan antigen ta direkt kontakt med Lärvux eller kontakta Vuxenutbildningscentrums kuratorer. 

Kontaktuppgifter Lärvux

Per Lundgren Järvinen, studie- och yrkesvägledare per.lundgren.jarvinen@edu.stockholm.se 

E-post Vuxenutbildningscentrums kuratorer
sfikurator@edu.stockholm.se  

För dig med PTSD eller migrationsrelaterad stress, finns en skola som heter Alternativ sfi.  Skolan har runt 50 elever och ligger på Gärdet. I augusti 2021 flyttar skolan till Södermalm. 

Undervisning sker i små grupper. På Alternativ sfi har du möjlighet att läsa alla studievägar och kurser, studieväg 1-3 och kurs A-D.  

Inskrivning görs via Vuxenutbildningscentrums kuratorer. 

E-post Vuxenutbildningscentrums kuratorer sfikurator@edu.stockholm.se  

Alla sfi-skolorerbjuder undervisning och tillgänglig lärmiljö till dig med nedsatt rörelseförmåga. 

Varje skola ansvarar för den fysiska tillgängligheten. Det kan vara att se till att det finns hissar och ramper, samt att det finns dörröppnare som är lätta att komma åt.

Uppdaterad