Stöd inför och under dina studier

Du kan få stöd inför eller under dina studier om du till exempel har en funktionsvariation eller en livssituation som gör det svårt för dig att klara av dina studier.

Du som är i behov av särskilt stöd ska ha samma möjligheter som alla andra att klara din utbildning. Du har rätt till stöd och hjälpmedel.

Har du autism, adhd eller någon form av psykisk ohälsa? Då kan du välja fritt bland alla sfi-skolor. Skolorna har ansvar för att ge dig de extra anpassningar som du behöver.

Du som har nedsatt hörsel kan få anpassad undervisning i Huddinge.

Du som har gravt nedsatt syn och kontakt med Stockholms Syncentral kan få undervisning i vår syngrupp i Rinkeby.

Du kan läsa sfi på Lärvux om

  • du har fått en hjärnskada
  • du har en intellektuell funktionsnedsättning (svårt att förstå och lära dig vissa saker)
  • du har inlärningssvårigheter (svårt för att lära dig nya saker).

På Lärvux får du undervisning i en liten grupp med fem till sex elever.

Lärvux ligger på Rosenlundsgatan 54. Kontakta Lärvux om du vill veta mer.

Alternativ sfi är till för dig som har posttraumatisk stress (PTSD) eller stress på grund av att du flyttat från ditt hemland. Alternativ sfi ligger på Gärdet.

Kontakta Vuxenutbildningscentrum för att få veta mer.

Alla sfi-skolor ska erbjuda undervisning och tillgänglig lärmiljö för dig med nedsatt rörelseförmåga.

Varje skola ansvarar själv för tillgängligheten i sina lokaler. Det är alltså skolan som ska se till att det till exempel finns hissar, ramper och dörröppnare som är lätta att komma åt.

Uppdaterad