Nivåtest inför studier

För att veta vilka studier som passar dig bäst ska du prata med en testpedagog på Vuxenutbildningscentrum. Testpedagogen bedömer vilken kurs som är lämplig för dig.

Nivåtest för att få rätt kurs

Testpedagogen bedömer om du som redan kan lite svenska ska göra ett nivåtest. Testet visar hur mycket svenska du kan och vilken kurs som passar dig bäst. 

Uppdaterad