Nivåtest och prövning

För att veta vilka studier som passar dig bäst ska du prata med en pedagog på Vuxenutbildningscentrum. Pedagogen hjälper dig att hitta rätt kurs.

Nivåtest – en hjälp för att hitta rätt kurs

Pedagogen bestämmer om du som redan kan lite svenska ska göra ett nivåtest. Testet visar hur mycket svenska du kan och vilken kurs som passar dig bäst. 

Ditt besök på Vuxenutbildningscentrum kan ta mellan 30 minuter och 3 timmar. Du kan inte boka tid för att göra test.

Gör en prövning för att testa dina kunskaper

Om du inte redan går på en skola kan du ändå få testa dina kunskaper för att få ett betyg att visa en arbetsgivare. Det kallas prövning.

Prövningen består av flera delar som testar din förmåga att

  • läsa
  • skriva
  • tala
  • förstå tal.

Du måste få godkänt på alla delar för att få godkänt betyg. Du får betyg enligt betygsskalan A–F.

Du kan göra en prövning för kurs B, C eller D. 

Det tar en hel dag att göra prövningen och det kostar 500 kronor.

Begränsade möjligheter till nivåtest och prövning

Pga spridningen av coronavirus är våra möjligheter till att erbjuda nivåtest och genomföra prövningar begränsade. Kontakta oss om du vill ha mer information.

Uppdaterad