Lektionstider och frånvaro

Du kan läsa sfi på dagar eller kvällar. Du kan studera samtidigt som du arbetar, gör praktik eller har annan sysselsättning.

Lektionstider

Du kan läsa sfi på dagar eller kvällar. Du kan också läsa snabbkurser och kurser på distans.

Studerar du dagtid är lektionstiden oftast cirka 4 timmar varje dag, 20 timmar i veckan. Det finns också sfi-kurser med 6 timmar undervisning per dag, 30 timmar i veckan.

Studerar du kvällstid är lektionstiden cirka 3 timmar per kväll, 2 till 4 kvällar i veckan. 

Du behöver troligen också studera hemma ett antal timmar varje vecka.

Vill du byta lektionstid kontaktar du din skola.

Fjärr- och distansundervisning under coronapandemin

Stockholms stads vuxenutbildning bedrivs under hösten 2020 först och främst som fjärrundervisning eller via distans. Vissa delar kan ske i skolans lokaler.

Kontakta skolorna om du har frågor om undervisningen.

Uppdaterad