Kombinationsutbildningar – sfi- och sva-kombo

Lär dig svenska samtidigt som du läser en yrkesutbildning på gymnasienivå. Du gör praktik, lär dig yrkesspråket och får goda chanser till jobb.

Du läser på heltid varav 30 timmar i veckan i skolan plus eget skolarbete. Studierna håller ett högt tempo då du läser svenska tillsammans med en yrkesutbildning på gymnasienivå. Du har rätt att söka studiemedel från CSN, och utbildningen är gratis.

Arbetsplatsförlagd lärande (APL) ingår i utbildningen. Under den perioden måste du följa din handledares arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen, eller att du arbetar på kvällar och helger.

Aktuella starter

Utbildningar med start 14 november ska du söka senast 16 september.

Yrken inom service och omsorg

Yrken inom transport och hantverk

Uppdaterad