Sfi och grundläggande kurser – studieväg 2 och 3

Du som har en grundskoleutbildning från ditt hemland kan studera på studieväg 2 och du som har en gymnasieutbildning eller mer kan läsa på studieväg 3.

Mål för utbildningen

Målet är att du ska få behörighet så att du kan söka till gymnasiala kurser. Målet är också att du ska få bra förutsättningar för att klara dig på arbetsmarknaden eller i fortsatta studier.

På den här kursen ingår praktik för elever som det är relevant för. Du kan också få en så kallad språkpraktik där du jobbar på en arbetsplats men har stör på ditt eget modersmål av en språkstödjare.

Lektionstider

Du kan välja mellan att studera på dagen eller kvällen. Klockslagen är olika på olika skolor.

  • På sfi har du undervisning 15-18 timmars undervisning per vecka om du studerar på dagtid måndag till fredag.
  • Om du väljer att studera på kvällstid har du undervisning 5 timmar som är uppdelat på två kvällar i veckan.
  • Om du läser grundläggande kurser så du cirka 15 timmar undervisning i veckan till. Det blir då totalt ungefär 30-35 timmar i veckan.

Tid för utbildningen

På sfi får du individuellt antal timmar för varje kurs. Tiden kan variera, men om du börjar på studieväg 2 och läser från kurs B tills dess att du är klar med grundläggande svenska kan det ta upp till tre år.

Om du börjar på studieväg 3 och läser från kurs C till att du är klar med grundläggande svenska kan det ta upp till 18 månader.

Ansökan

Du söker genom att skicka en e-post till Vuxenutbildningscentrum sfi@edu.stockholm.se. Ange namn, personnummer och önskad skola. 

Ekonomi

Om du läser grundläggande kurser kan du ha rätt att söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden, CSN. Fråga studie- och yrkesvägledaren på din skola eller på Vuxenutbildningscentrum. 

Kursmaterial

Allt kursmaterial för sfi är gratis. Kursmaterialet är till exempel böcker, tidningar och sociala medier. Varje skola bestämmer vilket kursmaterial som de använder på sina kurser. Behöver du lexikon, skrivböcker och pennor betalar du det själv.

Uppdaterad