Kvinnor som sitter vid datorer och jobbar eller studerar

Sfi mot jobb

Sfi mot jobb, är ett språk- och jobbintegrerad utbildningspaket för elever på studieväg 1.

Sfi mot jobb organiseras som heldagsstudier med 30 timmars studietid per vecka eller som dagtidsstudier med 15-18 timmars studietid per vecka.

Utbildningspaketet passar dig som läser studieväg 1 kurs C (1C) eller kurs D (1D). Det innehåller sfi, jobbinriktade grundläggande orienteringskurser med individuell förberedelse för praktiska situationer och språkbruk i svenskt arbetsliv, digitalisering och kvalitetssäkrade praktikperioder kopplade till individens mål om framtida arbete och behov på arbetsmarknaden.

Här finns sfi mot jobb

Vuxenutbildning Järva erbjuder sfi mot jobb för elever som idag studerar på sfi studieväg 1. Vuxenutbildning Järva finns på Bredbyplan 36 i Rinkeby.

Nästa start

Nästa planerade start är hösten 2022.

Anmälan

Om du inte studerat hos Vuxenutbildning Järva tidigare behöver du kontakta Vuxenutbildningscentrum på 08 508 35 450 eller
sfi@edu.stockholm.se för att göra din anmälan.

Om du redan är elev hos Vuxenutbildning Järva kan du kontakta studie- och yrkesvägledare via mejl på jonas.storm@edu.stockholm.se.

Heldagsstudier 30 timmar per vecka

Målsättningen är att du som elev utvecklar sina språkliga, yrkesspecifika och ämnesorienterade förmågor på ett sätt som möjliggör en framtida varaktig etablering på arbetsmarknaden och fortsatta studier.

Ansökan

Ansökan görs genom att skicka ett mejl till Vuxenutbildningscentrum sfi@edu.stockholm.se.

I mejlet ska du ange:

  • namn
  • personnummer
  • önskad utbildningspaket och skola. I detta fall "Sfi mot jobb på Hermods Kista"
  • Om du inte får plats hjälper vi dig att hitta annat alternativ.

Om du redan studerar Hermods Kista kan skolan skriva in dig - prata med din lärare.

De två första veckorna finns möjlighet för ”sen anmälan”.

Kontaktperson

Anna-Karin Steinholtz
Telefon: 076 035 49 59
Mejl: anna-karin.steinholtz@hermods.se

Uppdaterad