Sfi/svenska med yrkesutbildning – kombinationsutbildning

Lär dig svenska och ett yrke genom att gå en kombinationsutbildning. Du svenska samtidigt som du läser en yrkesutbildning på gymnasienivå. Du får praktisera och har goda chanser att få jobb efter utbildningen.

Vem kan läsa utbildningen?

Läser du 2C eller 2D (studieväg 2, kurs C eller D) kan du söka sfi med yrkesutbildning - en så kallad kombinationsutbildning. Det finns också vissa kombinationsutbildningar för dig som är klar med kurs D.

Skolorna tar emot ett begränsat antal elever, därför gör vi ett urval. De som sökt och är behöriga får bland annat göra en intervju.

Kombinationsutbildningar med start i september 2021

Sista ansökningsdagen är den 11 juli.

Kombinationsutbildningar för dig som är på 2C– eller på 2D–nivå (klar med kurs B)

Du kan söka följande utbildningar som startar den 6 september. Skicka in din ansökan senast den 11 juli.

Kombinationsutbildning handel och lager

Utbilda dig inom detaljhandeln och lär dig svenska samtidigt

En kombinationsutbildning är på heltid, du studerar 30 timmar i veckan i skolan och du behöver också lägga tid på skolarbete hemma varje vecka. Du studerar svenska integrerat med en yrkesutbildning på gymnasienivå. Studierna är mycket intensiva och det är viktigt att du kommer till skolan varje dag. Utbildningen är CSN-berättigad.

Du som läser sfi på studieväg 2 och har godkänt betyg i kurs B eller kurs C kan söka utbildningen senast 11 juli 2021.

 • Utbildningen startar: 6 september 2021
 • Utbildningen slutar: 23 juni 2023
 • Utbildningen innehåller 10 veckors praktik fördelat på 2 perioder.
 • Utbildningen är på 1 150 poäng och pågår under 62 veckor

Om utbildningen

Kombinationsutbildningen handel med inriktning dagligvaruhandeln, är en utbildning för dig som läser på sfi 2C eller 2D. Du läser sfi samtidigt som du läser kurser på gymnasial nivå ur yrkesutbildningen Handel inriktning dagligvaruhandel.  Utbildningen riktar sig till dig som vill arbeta med service i butik.

Det är brist på utbildad personal inom handel, efter utbildningen har du stora chanser att få jobb som lagerarbetare eller butikspersonal.

Under sommaren erbjuds en CSN berättigad valbar kurs i information och kommunikation 100 poäng för dig som inte vill ha sommaruppehåll i utbildningen.

Utbildningen innehåller följande kurser:

 • Orienteringskurser, 100 poäng
 • Servicekunskap, 100 poäng
 • Logistik 1, 100 poäng
 • Personlig försäljning 1, 100 poäng
 • Branschkunskap inom handel och administration, 100 poäng
 • Plocklagerhantering, 100 poäng
 • Mat och butik 1, 100 poäng
 • Ledarskap och organisation, 100 poäng
 • Handel – specialisering, 100 poäng
 • Inköp 1, 100 poäng
 • Yrkessvenska, 250 poäng, 100 poäng

Vill du veta mer om utbildningen?

Om du vill veta mer om utbildningen eller skolan kan du kontakta Åsö vuxengymnasiums studie- och yrkesvägledare.

Åsö vuxengymnasiums studie- och yrkesvägledare
Telefon: 08-508 49 580
E-post: asosyv@edu.stockholm.se.

Så ansöker du

Du ansöker till Stockholms stads kombinationsutbildningar via webben - senast 11 juli 2021.

Telefon: 08-508 35 400
Telefontid: Måndag, tisdag och torsdag klockan 9.00-11.00 och 13.00-15.00.

Om du uppfyller förkunskapskraven kommer du att bli kontaktad av Vuxenutbildningscentrum via mejl – därför är det extra viktigt att du kollar din mejl regelbundet.

Om skolan

Åsö vuxengymnasium är en kommunal komvuxskola som ligger på Campus Åsö mitt på Södermalm. Det tar bara några minuter att gå till skolan från Skanstulls tunnelbanestation. Åsö vuxengymnasium är en stor skola och varje år studerar ca 10 000 elever hos oss.

På Åsö vuxengymnasium kan du läsa många olika komvuxutbildningar och kurser. Hos oss kan du läsa allt från sfi och grundläggande och gymnasiala komvuxkurser till yrkesutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar.

Vi har ett skolbibliotek, studiestöd och platser för självstudier. Vi har även datasalar där du kan låna en dator, skriva ut och använda internet. Du har även möjlighet att köpa kaffe och smörgåsar på skolan samt värma upp och äta medhavd lunch i vår elevmatsal.

På Åsö vuxengymnasium är över 98% av lärarna behöriga lärare. Det betyder att de har en lärarutbildning och lärarlegitimation. Många av våra lärare har även forskarutbildning med fördjupade ämneskunskaper.

Åsö vuxengymnasium

Besöksadress: Blekingegatan 55, Södermalm
Webbadress: asovuxengymnasium.stockholm.se/sfi-kombo-handel-och-lager

Kombinationsutbildning barn och fritid med inriktning barnskötare

Utbilda dig till barnskötare och lär dig svenska samtidigt

En kombinationsutbildning är på heltid. Du studerar 30 timmar i veckan i skolan och du behöver också lägga tid på skolarbete hemma varje vecka. Du studerar svenska integrerat med en yrkesutbildning på gymnasienivå. Studierna är mycket intensiva och det är viktigt att du kommer till skolan varje dag. Utbildningen är CSN-berättigad.

Du som läser sfi på studieväg 2 och har godkänt betyg i kurs B eller kurs C kan söka utbildningen senast 11 juli 2021.

 • Utbildningen startar: 6 september 2021
 • Utbildningen slutar: 19 maj 2023
 • Utbildningen innehåller 16 veckors praktik fördelat på 4 perioder
 • Utbildningen är på 1 750 poäng och pågår under 84 veckor

Om utbildningen

Vår barnskötarutbildning med integrerad sfi-undervisning är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta med barn och ungdomar. Efter utbildningen kan du jobba som barnskötare på en förskola eller som elevassistent på en skola. 

Det är brist på utbildad personal inom barnomsorgen. Efter utbildningen så har du stora chanser att få jobb. Som barnskötare och elevassistent är din uppgift att ge barn och ungdomar en trygg och stimulerande tillvaro. Detta arbete kan omfatta allt från att leka, kreativt skapande, idrottsaktiviteter och friluftsliv till matservering och att hålla kontakt med föräldrarna.

Utbildningen innehåller följande kurser:

 • Orienteringskurser 400 poäng
 • Människors miljöer 100 poäng
 • Etnicitet och kulturmöten 100 poäng
 • Kommunikation 100 poäng
 • Pedagogiskt ledarskap 100 poäng
 • Lärande och utveckling 100 poäng
 • Pedagogiska teorier och praktiker 100 poäng
 • Hälsopedagogik 100 poäng
 • Specialpedagogik 1, 100 poäng
 • Grundläggande vård och omsorg 100 poäng
 • Barns lärande och växande 100 poäng
 • Skapande verksamhet 100 poäng

Vill du veta mer om utbildningen?

Om du vill veta mer om utbildningen eller skolan kan du kontakta Åsö vuxengymnasiums studie- och yrkesvägledare.

Åsö vuxengymnasiums studie- och yrkesvägledare
Telefon: 08-508 49 580
E-post: asosyv@edu.stockholm.se.

Så ansöker du

Du ansöker till Stockholms stads kombinationsutbildningar via webben - senast 11 juli 2021.

Telefon: 08-508 35 400
Telefontid: Måndag, tisdag och torsdag klockan 9.00-11.00 och 13.00-15.00.

Om du uppfyller förkunskapskraven kommer du att bli kontaktad av Vuxenutbildningscentrum via mejl – därför är det extra viktigt att du kollar din mejl regelbundet.

Om skolan

Åsö vuxengymnasium är en kommunal komvuxskola som ligger på Campus Åsö mitt på Södermalm. Det tar bara några minuter att gå till skolan från Skanstulls tunnelbanestation. Åsö vuxengymnasium är en stor skola och varje år studerar ca 10 000 elever hos oss.

På Åsö vuxengymnasium kan du läsa många olika komvuxutbildningar och kurser. Hos oss kan du läsa allt från sfi och grundläggande och gymnasiala komvuxkurser till yrkesutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar.

Vi har ett skolbibliotek, studiestöd och platser för självstudier. Vi har även datasalar där du kan låna en dator, skriva ut och använda internet. Du har även möjlighet att köpa kaffe och smörgåsar på skolan samt värma upp och äta medhavd lunch i vår elevmatsal.

På Åsö vuxengymnasium är över 98% av lärarna behöriga lärare. Det betyder att de har en lärarutbildning och lärarlegitimation. Många av våra lärare har även forskarutbildning med fördjupade ämneskunskaper.

Åsö vuxengymnasium

Besöksadress: Blekingegatan 55, Södermalm
Webbadress: asovuxengymnasium.stockholm.se/sfi-kombo-barnskotare

Kombinationsutbildning SFI/SVA – Barn och fritid

Snabbare väg in i arbetslivet

Vill du läsa en intensiv yrkesutbildning inom barn och fritid och få en snabbare väg in i arbetslivet? Du som studerar SFI kurs C eller D kan läsa en kombinationsutbildning på gymnasial nivå. Utbildningen är intensiv och du som elev måste vara motiverad för att börja utbildningen.

Om utbildningen

 • Utbildningen passar dig som vill arbeta inom barnomsorg/skola.
 • Efter avslutad utbildning kan du arbeta som barnskötare eller elevassistent på förskola eller i förskoleklass.
 • Yrkesutbildningen är på heltid och du studerar ca 30 timmar i veckani skolan + läxor hemma.
 • Du läser SFI/Svenska som andraspråk och kurser från Barn- och fritidsprogrammet.
 • Du gör fyra praktikperioder (APL) på heltid under utbildningen.
 • Yrkeslärare och lärare i svenska samarbetar för att du ska få hjälp med yrkesspråket.
 • Du har rätt att söka studiemedel från CSN.

Kurspaket SFI/SVA - Barn och fritid

 • Orienteringskurser, 300 poäng
 • Etnicitet och kulturmöten, 100 poäng
 • Grundläggande vård- och omsorg, 100 poäng
 • Hälsopedagogik, 100 poäng
 • Kommunikation, 100 poäng
 • Lärande och utveckling, 100 poäng
 • Människors miljöer, 100 poäng
 • Information och kommunikation, 100 poäng
 • Pedagogiska teorier och praktiker, 100 poäng
 • Pedagogiskt ledarskap, 100 poäng
 • Specialpedagogik 1, 100 poäng
 • Barns lärande och växande, 100 poäng
 • Skapande verksamhet, 100 poäng
 • Pedagogiskt arbete, 200 poäng
 • SVA grund på individuell nivå, 100 poäng

Du läser SFI C/D och Svenska som andraspråk integrerat med
yrkeskurser.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) kommer du att ha vid 4 tillfällen under utbildningen.

Kurstid

6 september 2021 – 14 april 2023.

Betyg

Du får betyg när du har klarat gymnasiekurserna och SFI/SVA grund.

Ansöka

 • Du ska ha betyg på SFI B och tillhöra studieväg 2. Du får inte vara klar med SFI D.
 • Du behöver inte ha någon erfarenhet av att arbeta inom barnomsorg/skola, men du måste ha ett genuint intresse av att arbeta med barn.
 • Du ska kunna studera heltid.
 • Ansök senast 11 juli på komvux.stockholm.se (Sök SFI-kombo under kurspaket)

Skola

Vuxenutbildning Söderort
Vårholmsbackarna 100
127 44 Skärholmen
Tunnelbana Vårberg

Kontakt

Sarah Sundbom, studie- och yrkesvägledare
E-postadress: sarah.sundbom@edu.stockholm.se
Telefon: 076-1235704

Kombinationsutbildning hotell och turism med inriktning våningsservice

Utbilda dig till ett yrke och lär dig svenska samtidigt

En kombinationsutbildning är på heltid. Du studerar 30 timmar i veckan i skolan och du behöver också lägga tid på skolarbete hemma varje vecka. Du studerar svenska integrerat med en yrkesutbildning på gymnasienivå. Studierna är mycket intensiva och det är viktigt att du kommer till skolan varje dag. Utbildningen är CSN-berättigad.

Du som läser sfi på studieväg 2 och har godkänt betyg på kurs B eller kurs C, kan söka utbildningen senast 11 juli.

 • Utbildningen startar: 06 september 2021
 • Utbildningen slutar: 29 juli 2022
 • Utbildningen innehåller 19 veckors praktik. Den första praktikperioden är eleverna på praktik 2 dagar i veckan. Mot slutet av utbildningen ingår en praktikperiod på heltid cirka 6 veckor.
 • Utbildningen är på 900 poäng och pågår under 45 veckor

Om utbildningen

Utbildningen är till för dig som vill lära dig hotellbranschen genom praktiskt arbete men som inte har tillräckliga kunskaper i svenska.

Under utbildningen kommer du bland annat lära dig delar av yrket på ett hotell och du läser yrkesteori och yrkessvenska i skolan.

Efter utbildningen kan du börja jobba bland annat på hotell, vandrarhem eller konferensanläggningar. Genom att läsa yrkessvenska under utbildningen får du ökade språkkunskaper som underlättar ditt arbete och dina möjligheter att utvecklas inom branschen blir större.

Utbildningen innehåller följande kurser:

 • Inledande orienteringskurs 100 poäng
 • Logi 100 poäng
 • Service och bemötande 1, 100 poäng
 • Våningsservice 1, 100 poäng
 • Frukost och Bufféservering 100 poäng
 • Våningsservice 2, 100 poäng
 • Våningsservice 3, 100 poäng
 • Yrkessvenska inom valt område 200 poäng

Vill du veta mer om utbildningen?

Om du vill veta mer om utbildningen eller skolan kan du kontakta Francois Kaemmerle.

Francois Kaemmerle
Telefon: 073 579 30 96 
E-post: francois.kaemmerle@astar.se

Så ansöker du

Du ansöker till Stockholms stads kombinationsutbildningar via webben - senast 11 juli 2021.

Om du vill ha hjälp med ansökan kan du ringa Vuxenutbildningscentrum. 

Telefon: 08-508 35 400
Telefontid: Måndag, tisdag och torsdag klockan 9.00-11.00 och 13.00-15.00.

Om du uppfyller förkunskapskraven kommer du att bli kontaktad av Vuxenutbildningscentrum via mejl – därför är det extra viktigt att du kollar din mejl regelbundet.

Om skolan

Välkommen till Astar! Hos oss hittar du en trygg studiemiljö med nära kontakt med bransch och yrkesliv.

Vi bygger vår pedagogik kring verklighetsnära uppgifter och du är anställningsbar från första dag du går ut från skolan.

Vi på Astar har stora hjärtan som gör att du kommer att känna dig hemma. Här möts du av ett stort engagemang och ett klimat som bygger på och när din nyfikenhet och ditt intresse.

Astar Solna

Besöksadress: Terminalvägen 12 B
Webbadress: astar.se

Kombinationsutbildning mot kock

Utbilda dig till kock och lär dig svenska samtidigt

En kombinationsutbildning är på heltid. Du studerar 30 timmar i veckan i skolan och du behöver också lägga tid på skolarbete hemma varje vecka. Du studerar svenska integrerat med en yrkesutbildning på gymnasienivå. Studierna är mycket intensiva och det är viktigt att du kommer till skolan varje dag. Utbildningen är CSN-berättigad.

Du som läser sfi på studieväg 2 och har betyg godkänt betyg i kurs B eller kurs C kan söka utbildningen senast 11 juli.

 • Utbildningen startar: 6 september 2021
 • Utbildningen slutar: 11 november 2022
 • Utbildningen innehåller runt 25 veckors praktik fördelat på 5 perioder
 • Utbildningen är på 1 400 poäng och pågår under 57 veckor samt sommaruppehåll på 5 veckor

Om utbildningen

Du blir utbildad kock efter avslutade studier. Du får lära dig grunderna i kök, hygien, näringslära och livsmedelskunskap i skolan.

Under utbildningen varvas praktik på en arbetsplats med undervisning i skolan. Du får praktisera i olika sorters kök tillexempel restaurang, skola, förskola och äldreboende som också har olika arbetstider. Det kan innebära arbete tidiga mornar, kvällar och helger.

Du har två ansvariga lärare under utbildningen, en yrkeslärare och en svensklärare som hjälper dig att utveckla din yrkessvenska.

Målet med utbildningen är att du ska kunna söka jobb som kock.

Utbildningen innehåller följande kurser:

 • Yrkesorientering inför kombinationsutbildning 50 poäng
 • Yrkesintroduktion inom valt yrkesområde 50 poäng
 • Matlagning 1, 100 poäng
 • Hygien 100 poäng
 • Livsmedels och näringskunskap 100 poäng
 • Studieteknik 100 poäng
 • Matlagning 2, 200 poäng
 • Yrkessvenska 100 poäng
 • Matlagning 3, 200 poäng
 • Branschkunskap inom restaurang och livsmedel 100 poäng
 • Matlagning 4, 200 poäng

Vill du veta mer om utbildningen?

Om du vill veta mer om utbildningen eller skolan kan du kontakta Linda Beijar.

Linda Beijar
Telefon: 076-82 52 799 
E-post: Linda.beijar@edu.stockholm.se.

Så ansöker du

Du ansöker till Stockholms stads kombinationsutbildningar via webben - senast 11 juli 2021.

Om du vill ha hjälp med ansökan kan du ringa Vuxenutbildningscentrum. 

Telefon: 08-508 35 400
Telefontid: Måndag, tisdag och torsdag klockan 9–11 och 13–15

Om du uppfyller förkunskapskraven kommer du att bli kontaktad av Vuxenutbildningscentrum via mejl – därför är det extra viktigt att du kollar din mejl regelbundet.

Om skolan

Skolan är byggt för att vara en restaurangskola vilket gör att vi har stora, fina och väl utrustade kök och salar. Alla klasser har egna klassrum.

På skolan finns Komvux, gymnasieutbildningar inom kök, bageri och hotell samt gymnasiesärskola och introduktionsprogram.

Stockholms hotell- och restaurangskola

Besöksadress: Arenavägen 60, Globen
Webbadress: stockholmshotellochrestaurangskola.stockholm.se

Läs gärna vår blogg

På SFI-kombo kock och köksbiträdesutbildningen 20+ kan ni få följa med eleverna i olika delar av utbildningen – i köket, klassrummet och på praktik. 

Kombinationsutbildningar för dig som är på 2D–nivå (klar med kurs C)

Du kan söka följande utbildningar som startar den 6 september. Skicka in din ansökan senast 11 juli.

Kombinationsutbildning undersköterska äldreomsorg

Utbilda dig till undersköterska och lär dig svenska samtidigt

En kombinationsutbildning är på heltid, du studerar 30 timmar i veckan i skolan och du behöver också lägga tid på skolarbete hemma varje vecka. Du studerar svenska integrerat med en yrkesutbildning på gymnasienivå. Studierna är intensiva och det är viktigt att du kommer till skolan varje dag. Utbildningen är CSN-berättigad.

Du som läser sfi på studieväg 2 och har godkänt betyg i kurs C kan söka utbildningen senast 11 juli 2021.

 • Utbildningen startar: 6 september 2021
 • Utbildningen slutar: 23 juni 2023
 • Utbildningen innehåller 16 veckors praktik/4 perioder
 • Utbildningen är på 2 600 poäng och pågår under 89 veckor

Om utbildningen

Vår undersköterskeutbildning med integrerad SFI-undervisning är en är en certifierad yrkesutbildning för dig som vill jobba som undersköterska. Efter utbildningen så har du stora chanser att få jobb som undersköterska på ett sjukhus, vårdcentral, vårdhem eller äldreboende. 

Utbildningen är på heltid och du är i skolan måndag till fredag mellan cirka 8.00-16.00. Du läser svenska som andraspråk samtidigt som du läser kurser från Vård- och omsorgsprogrammet. Du lär dig svenska ord som används i vården. 

Utbildningen innehåller följande kurser:

 • Social omsorg 1, 100 poäng
 • Anatomi och fysiologi 1, 50 poäng
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, 100 poäng
 • Psykiatri 1, 100 poäng
 • Psykologi 1, 50 poäng
 • Gerontologi och geriatrik, 100 poäng
 • Hälso- och sjukvård 1, 100 poäng
 • Social omsorg 2, 100 poäng
 • Omvårdnad 2, 100 poäng
 • Anatomi och fysiologi 2, 50 poäng
 • Svenska som andraspråk delkurs 2, 200 poäng
 • Samhällskunskap 1a1, 50 poäng
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, 100 poäng
 • Psykiatri 2, 100 poäng
 • Hälso- och sjukvård 2, 100 poäng
 • Vård och omsorg specialisering, 100 poäng
 • Svenska som andraspråk delkurs 3, 200 poäng
 • Svenska som andraspråk 4, 200 poäng
 • Svenska som andraspråk 1, 100 poäng

Våra lärare

Våra lärare är behöriga lärare och våra yrkeslärare har arbetat många år inom vården. Yrkesläraren och sfi-läraren samarbetar i utbildningen och du får mycket hjälp med yrkesspråket 

Det är brist på utbildad personal inom vård och omsorg. Som utbildad undersköterska kan du bland annat jobba på vård och omsorgsboende för äldre, akutsjukvården, vårdcentraler, hemtjänsten och hemsjukvården.

Vill du veta mer om utbildningen?

Om du vill veta mer om utbildningen eller skolan kan du kontakta Åsö vuxengymnasiums studie- och yrkesvägledare.

Åsö vuxengymnasiums studie- och yrkesvägledare
Telefon: 08-508 49 580
E-post: asosyv@edu.stockholm.se.

Så ansöker du

Om du vill ha hjälp med ansökan kan du ringa Vuxenutbildningscentrum.

Telefon: 08-508 35 400
Telefontid: Måndag, tisdag och torsdag klockan 9.00-11.00 och 13.00-15.00.

Om du uppfyller förkunskapskraven kommer du att bli kontaktad av Vuxenutbildningscentrum via mejl – därför är det extra viktigt att du kollar din mejl regelbundet.

Om skolan

Åsö vuxengymnasium är en kommunal komvuxskola som ligger på Campus Åsö mitt på Södermalm. Det tar bara några minuter att gå till skolan från Skanstulls tunnelbanestation.

Åsö vuxengymnasium är en stor skola och varje år studerar ca 10 000 elever hos oss.  

På Åsö vuxengymnasium kan du läsa många olika komvuxutbildningar och kurser. Hos oss kan du läsa allt från sfi och grundläggande och gymnasiala komvuxkurser till yrkesutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar.  

Vi har ett skolbibliotek, studiestöd och platser för självstudier. Vi har även datasalar där du kan låna en dator, skriva ut och använda internet. Du har även möjlighet att köpa kaffe och smörgåsar på skolan samt värma upp och äta medhavd lunch i vår elevmatsal.  

På Åsö vuxengymnasium är över 98% av lärarna behöriga lärare. Det betyder att de har en lärarutbildning och lärarlegitimation. Många av våra lärare har även forskarutbildning med fördjupade ämneskunskaper.

Åsö vuxengymnasium

Besöksadress: Blekingegatan 55, Södermalm
Hemsida: asovuxengymnasium.stockholm.se/sfi-kombo-underskoterska

Kombinationsutbildning undersköterska med sfi

Utbilda dig till undersköterska och lär dig svenska samtidigt

En kombinationsutbildning är på heltid, du studerar 30 timmar i veckan i skolan och du behöver också lägga tid på skolarbete hemma varje vecka. Du studerar svenska integrerat med en yrkesutbildning på gymnasienivå. Studierna är mycket intensiva och det är viktigt att du kommer till skolan varje dag. Utbildningen är CSN-berättigad.

Du som läser sfi på studieväg 2 och har godkänt betyg i kurs C kan söka utbildningen som börjar 6 september 2021, ansök senast 11 juli 2021

 • Utbildningen startar: 6 september 2021
 • Utbildningen slutar: 22 september 2023
 • Utbildningen innehåller 12 veckors praktik fördelat på 3 perioder
 • Utbildningen är på 2600 poäng och pågår under 97 veckor

Om utbildningen

Kombinationsutbildningen vänder sig till dig som vill arbeta som undersköterska. Utbildningen är på heltid (100%) på dagtid i klassrum.

Schemat får du vid kursstart. Utbildningen har ett sommaruppehåll på 5 veckor. Om du vill läsa en kurs under sommaren erbjuds Information och kommunikation 1.

I utbildningen ingår APL – Arbetsplatsförlagt lärande. Under den perioden måste du följa din handledares arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen, eller att du arbetar på kvällar och helger.

Utbildningen är för dig som har betyg i Sfi 2C. Du får ej ha betyg i kurs Sfi 2D eller ha påbörjat studier i grundläggande svenska som andraspråk.

Utbildningen innehåller följande kurser:

Del 1

 • Anatomi och fysiologi 1, 50 poäng
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning, 100 poäng
 • Gerontologi och geriatrik, 100 poäng
 • Hälso- och sjukvård 1, 100 poäng
 • Omvårdnad 1, 100 poäng
 • Psykiatri 1, 100 poäng
 • Psykologi 1, 50
 • Social omsorg 1, 100 poäng
 • Sfi start D-nivå
 • Orienteringskurser, 500 poäng

Del 2

 • Anatomi och fysiologi 2, 50 poäng
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, 100 poäng
 • Hälso- och sjukvård 2, 100 poäng
 • Omvårdnad 2, 100 poäng
 • Psykiatri 2, 100 poäng
 • Social omsorg 2, 100 poäng
 • Samhällskunskap 1a1, 50 poäng
 • Vård och omsorgspecialisering, 100 poäng
 • Grundläggande SVA, delkurs 2,3 och 4, 600 poäng
 • Svenska som andraspråk 1, 100 poäng

Vill du veta mer om utbildningen?

Om du vill veta mer om utbildningen eller skolan kan du kontakta Cubens rektor Sanela Curic.

Sanela Curic
Telefon: 08-480 01 922
Mobil: 0733-982 389
E-post: oleg.mouss@cubenutbildning.se.

Så ansöker du

Du ansöker till Stockholms stads kombinationsutbildningar via webben - senast 11 juli 2021.

Om du vill ha hjälp med ansökan kan du ringa Vuxenutbildningscentrum. 

Telefon: 08-508 35 400
Telefontid: Måndag, tisdag och torsdag klockan 9.00-11.00 och 13.00-15.00.

Om du uppfyller förkunskapskraven kommer du att bli kontaktad av Vuxenutbildningscentrum via mejl – därför är det extra viktigt att du kollar din mejl regelbundet.

Om skolan

Cuben Högdalen erbjuder dig en modern och fräsch arbetsmiljö med engagerade och kompetenta lärare! Vårt mål är att du ska få undervisning och utbildning av hög kvalitet och att du ska nå dina personliga mål. Vi erbjuder extra språkstöd, hjälp att söka jobb, karriärvägledning och undervisning anpassad för just dig och dina behov.

Vi finns nära bussar och tunnelbana i Högdalen. Tillsammans hjälps vi åt så att du ska kunna förverkliga dina drömmar!

Cuben utbildning

Besöksadress: Skebokvarnsvägen 370, Högdalen
Webbplats: cubenutbildning.se

Kombinationsutbildning SFI/SVA – Undersköterska

Snabbare väg in i arbetslivet

Vill du läsa en intensiv yrkesutbildning inom handel och få en snabbare väg in i arbetslivet? Du som studerar SFI kurs D kan läsa en kombinationsutbildning på gymnasial nivå. Utbildningen är intensiv och du som elev måste vara motiverad för att börja utbildningen.

Om utbildningen

Obs! Från och med den 1 juli 2021 är kombo undersköterska uppdelad i två delar.

På del 1 läser du SFI 2D och yrkeskurser som ger vårdbiträdeskompetens. När du är klar med 2D kan du gå vidare till del 2 där du läser svenska på grundläggande nivå och kurser från Vård- och omsorgsprogrammet.

När du gått klart del 2 är du utbildad undersköterska med en bredare kompetens. Du kan söka jobb inom vårdens olika områden som äldreomsorg, på sjukhus och hemtjänst.

 • Yrkesutbildningen är på heltid och du studerar ca 30 timmar i veckani skolan + läxor hemma.
 • Du gör fyra praktikperioder (APL) på heltid.
 • Yrkeslärare och lärare i svenska samarbetar för att du ska få hjälp med yrkesspråket.
 • Du har rätt att söka studiemedel från CSN.

Kurspaket SFI/SVA - Undersköterska

 • Orienteringskurser, 250 poäng
 • Omvårdnad 1, 100 poäng
 • Social omsorg 1, 100 poäng
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1, 100 poäng
 • Anatomi och fysiologi 1, 50 poäng
 • Gerontologi och geriatrik, 100 poäng
 • Information och kommunikation, 100 poäng
 • Hälso- och sjukvård 1, 100 poäng
 • Omvårdnad 2, 100 poäng
 • Psykologi 1, 50 poäng
 • Psykiatri 1, 100 poäng
 • Social omsorg 2, 100 poäng
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, 100 poäng
 • Anatomi och fysiologi 2, 50 poäng
 • Samhällskunskap 1a, 50 poäng
 • Psykiatri 2, 100 poäng
 • Hälso- och sjukvård 2, 100 poäng
 • Vård- och omsorg specialisering, 100 poäng
 • Sva grund på individuell nivå

Du läser SFI D och Svenska som andraspråk integrerat med yrkeskurser. Arbetsplatsförlagt lärande (APL) kommer du att ha vid 4 tillfällen.  

Kursupplägget är preliminärt och kan komma att ändras.

Kurstid

6 september 2021 – 25 juni 2023.

Betyg

Du får betyg när du har klarat gymnasiekurserna och SFI/SVA grund.

Ansöka

 • Du ska ha betyg på SFI C och tillhöra studieväg 2. Du får inte vara klar med SFI D.
 • Du behöver inte ha någon erfarenhet av att arbeta inom vården, men du måste ha ett genuint intresse av att arbeta med människor.
 • Du ska kunna studera heltid
 • Ansök senast 11 juli på komvux.stockholm.se (Sök SFI-kombo under kurspaket)

Skola

Vuxenutbildning Söderort
Vårholmsbackarna 100
127 44 Skärholmen
Tunnelbana Vårberg

Kontakt

Sarah Sundbom, studie- och yrkesvägledare
E-postadress: sarah.sundbom@edu.stockholm.se
Telefon: 076-1235704

Information kommer inom kort

Kombinationsutbildningar för dig som är klar med sfi (klar med kurs D)

Du kan söka följande utbildningar som startar den 6 september. Skicka in din ansökan senast 11 juli.

Kombinationsutbildning undersköterska med SVA grund

Utbilda dig till undersköterska och lär dig svenska samtidigt

En kombinationsutbildning är på heltid, du studerar 30 timmar i veckan i skolan och du behöver också lägga tid på skolarbete hemma varje vecka. Du studerar svenska integrerat med en yrkesutbildning på gymnasienivå. Studierna är mycket intensiva och det är viktigt att du kommer till skolan varje dag. Utbildningen är CSN-berättigad.

Du som har godkänt betyg i SFI kurs D kan söka utbildningen som börjar 6 september 2021, ansök senast 11 juli 2021

 • Utbildningen startar: 6 september 2021
 • Utbildningen slutar: 26 maj 2023
 • Utbildningen innehåller 12 veckors praktik fördelat på 3 perioder
 • Utbildningen är på 2200 poäng och pågår under 85 veckor

Om utbildningen

Kombinationsutbildningen vänder sig till dig som vill arbeta som undersköterska. Utbildningen är på heltid (100%) på dagtid i klassrum.

Schemat får du vid kursstart. Utbildningen har ett sommaruppehåll på 5 veckor. Om du vill läsa en kurs under sommaren erbjuds Information och kommunikation 1.

I utbildningen ingår APL – Arbetsplatsförlagt lärande. Under den perioden måste du följa din handledares arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen, eller att du arbetar på kvällar och helger.

Utbildningen är för dig som har betyg i Sfi kurs D.

Utbildningen innehåller följande kurser:

 • Anatomi och fysiologi 1, 50 poäng
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning, 100 poäng
 • Gerontologi och geriatrik, 100 poäng
 • Hälso- och sjukvård 1, 100 poäng
 • Omvårdnad 1, 100 poäng
 • Psykiatri 1, 100 poäng
 • Psykologi 1, 50
 • Social omsorg 1, 100 poäng
 • Orienteringskurser, 50 poäng
 • Anatomi och fysiologi 2, 50 poäng
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, 100 poäng
 • Hälso- och sjukvård 2, 100 poäng
 • Omvårdnad 2, 100 poäng
 • Psykiatri 2, 100 poäng
 • Social omsorg 2, 100 poäng
 • Samhällskunskap 1a1, 50 poäng
 • Vård och omsorgspecialisering, 100 poäng
 • Grundläggande SVA, delkurs 2,3 och 4, 600 poäng
 • Svenska som andraspråk 1, 100 poäng

Vill du veta mer om utbildningen?

Om du vill veta mer om utbildningen eller skolan kan du kontakta Cubens rektor Sanela Curic.

Sanela Curic
Telefon: 08-480 01 922
Mobil: 0733-982 389
E-post: oleg.mouss@cubenutbildning.se.

Så ansöker du

Du ansöker till Stockholms stads kombinationsutbildningar via webben - senast 11 juli 2021.

Om du vill ha hjälp med ansökan kan du ringa Vuxenutbildningscentrum. 

Telefon: 08-508 35 400
Telefontid: Måndag, tisdag och torsdag klockan 9.00-11.00 och 13.00-15.00.

Om du uppfyller förkunskapskraven kommer du att bli kontaktad av Vuxenutbildningscentrum via mejl – därför är det extra viktigt att du kollar din mejl regelbundet.

Om skolan

Cuben Högdalen erbjuder dig en modern och fräsch arbetsmiljö med engagerade och kompetenta lärare! Vårt mål är att du ska få undervisning och utbildning av hög kvalitet och att du ska nå dina personliga mål. Vi erbjuder extra språkstöd, hjälp att söka jobb, karriärvägledning och undervisning anpassad för just dig och dina behov.

Vi finns nära bussar och tunnelbana i Högdalen. Tillsammans hjälps vi åt så att du ska kunna förverkliga dina drömmar!

Cuben utbildning

Besöksadress: Skebokvarnsvägen 370, Högdalen
Webbplats: cubenutbildning.se

* Från och med 1 juli 2021 är undersköterskeutbildningen uppdelad i två delar. 

Första delen är på 1 200 poäng, den startar på sfi 2D-nivå. Där ingår yrkeskurser som ger vårdbiträdeskompetens. 

Du behöver bli klar med sfi 2D för att kunna gå vidare till andra delen.

Den andra delen är på 1 400 poäng och innehåller grundläggande svenska tillsammans med resterande yrkeskurser. Utbildningen följer det nationella kurspaketet till undersköterska.

När du gjort klart bägge delarna är du utbildad undersköterska med bred kompetens. Du kan söka jobb inom vårdens olika områden tex äldreomsorg, vårdcentral, hemtjänst eller på olika avdelningar på ett sjukhus.

Du som endast gör klart första delen kan efter avslutad utbildning söka arbete som vårdbiträde. Det finns möjlighet att fortsätta att läsa andra delen senare. 

Kombinationsutbildningar med start 15 november 2021

Sista ansökningsdag är den 19 september.

Sfi – kombo

Kombinationsutbildningar för dig som är på 2C- eller på 2D-nivå (klar med kurs B)

 • Astar – hotell och turism
 • Bergstrands – bygg (kombo)
 • Stockholms hotell och restaurangskola kock

Kombinationsutbildning SFI/SVA – Handel
mot dagligvaruhandeln

Snabbare väg in i arbetslivet

Vill du läsa en intensiv yrkesutbildning inom handel och få en snabbare väg in i arbetslivet? Du som studerar SFI kurs C eller D kan läsa en kombinationsutbildning på gymnasial nivå. Utbildningen är intensiv och du som elev måste vara motiverad för att börja utbildningen.

Om utbildningen

 • Utbildningen passar dig som vill arbeta inom detaljhandeln.
 • Efter avslutad utbildning kan du arbeta i butiker som Willys, Hemköp eller IKEA.
 • Yrkesutbildningen är på heltid och du studerar crika 30 timmar i veckan i skolan + läxor hemma.
 • Du läser SFI/Svenska som andraspråk och kurser från Handels- och administrationsprogrammet.
 • Du gör två praktikperioder (APL) på heltid under utbildningen.
 • Yrkeslärare och lärare i svenska samarbetar för att du ska få hjälp med yrkesspråket.
 • Du har rätt att söka studiemedel från CSN.

Utbildningen innehåller följande kurser:

 • Orienteringskurs, 250 poäng
 • Samhällskunskap 1a1, 50 poäng
 • Servicekunskap, 100 poäng
 • Service- och bemötande, 100 poäng
 • Branschkunskap inom handel, 100 poäng
 • Praktisk marknadsföring 1, 100 poäng
 • Handel- och specialisering, 100 poäng
 • Logistik 1, 100 poäng
 • Information och kommunikation, 100 poäng
 • Ergonomi, 100 poäng
 • Personlig försäljning 1, 100 poäng
 • Sva grund, 100 poäng

Du läser SFI C/D och Svenska som andraspråk integrerat med
yrkeskurser.

Arbetsplatsförlagt lärande (APL) kommer du att ha vid 2 tillfällen under utbildningen.

Kurstid

15 november 2021 – 31 december 2022.

Betyg

Du får betyg när du har klarat gymnasiekurserna och SFI/SVA grund.

Ansöka

 • Du ska ha betyg på SFI B och tillhöra studieväg 2. Du får inte vara klar med SFI D.
 • Du behöver inte ha någon erfarenhet av att arbeta inom detaljhandeln, men du måste ha ett genuint intresse av att arbeta med service.
 • Du ska kunna studera heltid.
 • Ansök senast 19 september vuxenutbildning.stockholm/komvux/ (Sök SFI-kombo under kurspaket)
  Komvux

Skola

Vuxenutbildning Söderort
Vårholmsbackarna 100
127 44 Skärholmen
Tunnelbana Vårberg

Kontakt

Sarah Sundbom, studie- och yrkesvägledare
E-postadress: sarah.sundbom@edu.stockholm.se
Telefon: 076-1235704

Kombinationsutbildningar för dig som är på 2D (klar med kurs C) kan söka följande kombo:

 • Vuxenutbildning Järva vårdbiträde
 • Cuben undersköterska (sfi)

SVA grund-kombo

Kombinationsutbildningar för dig som är klar med kurs D eller har motsvarande kunskaper kan söka följande kombo:

 • Hermods SVA Grund-kombo barnskötare/elevassistent
 • Cuben Högdalen SVA Grund-kombo undersköterska
 • Campus Åsö SVA Grund-kombo undersköterska

Utbildningens innehåll

På utbildningen lär du dig svenska som är anpassad efter språket i det yrke du studerar. Du läser språket integrerat med yrkeskurser.

Utbildningen innehåller praktik (arbetsplatsförlagt lärande, APL). När du praktiserar har du en handledare som hjälper dig på praktikplatsen. Du har samma arbetstider som din handledare. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen, eller att du arbetar på kvällar och helger.

Utbildningens längd och studietakt

En kombinationsutbildning innebär heltidsstudier och är på dagtid. Längden på utbildningen beror på vilket yrke du studerar till. Du studerar 30 timmar i veckan i skolan. Du behöver också göra skolarbete hemma varje vecka. 

Du får ditt schema när utbildningen börjar. Studierna är mycket intensiva och det är viktigt att du deltar på lektionerna varje dag. 

Så här ansöker du

Du ansöker via en e-tjänst. För att ansöka behöver du skapa ett konto. 

Manual – skapa konto och gör en ansökan (pdf, 2,5 MB, nytt fönster)

Om du vill ha hjälp med ansökan kan du ringa till Vuxenutbildningscentrum.

Studera i annan kommun

Är du folkbokförd i Stockholms kommun är det vi som beslutar om du får studera på komvux i en annan kommun än Stockholm. När du har sökt en kurs i en annan kommun, skicka en kopia på ansökan till Vuxenutbildningscentrum. Vuxenutbildningscentrum meddelar dig om din ansökan godkänns.

Är du folkbokförd i en annan kommun än Stockholm är det din hemkommun som bestämmer om du får studera på komvux i Stockholms stad. När du har sökt en kurs i Stockholms stad, skriv ut ansökan och lämna den till vuxenutbildningen i kommunen där du är folkbokförd.

Om du är folkbokförd i en annan kommun än Stockholm  stad och vill söka kombo

Om du är skriven i en annan kommun än Stockholms stad, så behöver du skicka din utskrivna ansökan tillsammans med betygskopior till din hemkommun. Din hemkommun tar kontakt med oss med besbesked om i fall de beviljar eller avslår din ansökan till Stockholms stads komboutbildning.

Uppdaterad