En undersköterska i blå arbetskläder

Sfi/svenska med yrkesutbildning – kombinationsutbildning

Lär dig svenska och ett yrke genom att gå en kombinationsutbildning. Du svenska samtidigt som du läser en yrkesutbildning på gymnasienivå. Du får praktisera och har goda chanser att få jobb efter utbildningen.

Vem kan läsa utbildningen?

Läser du 2C eller 2D (studieväg 2, kurs C eller D) kan du söka sfi med yrkesutbildning - en så kallad kombinationsutbildning. Det finns också vissa kombinationsutbildningar för dig som är klar med kurs D och läser svenska som andra språk (sva).

Skolorna tar emot ett begränsat antal elever, därför gör vi ett urval. De som sökt och är behöriga får bland annat göra en intervju.

Kombinationsutbildningar som startar 7 februari 2022

Blir sökbara 23 september, sök senast 12 december 2021.

 • Hotell- och våningsservice (start på sfi C-nivå), Astar
 • Kock (start på sfi C-nivå), Stockholms hotell- och restaurangskola
 • Undersköterska (start på sfi D-nivå), Campus Åsö
 • Barnskötare (start på sfi D-nivå), Campus Åsö
 • Budbilsförare (start på sfi C-nivå, behörighetskrav B-körkort), Komvux Rosenlund/STFG
 • Undersköterska (start på sfi D-nivå), Cuben
 • Undersköterska (start på sva grund-nivå), Cuben
 • Nätverkstekniker (start på sfi D-nivå), Jensen
 • Barnskötare (start på sva grund-nivå) Moa Lärcentrum
 • Undersköterska (start på SVA grund-nivå) Moa Lärcentrum
 • Barnskötare (start på sfi D-nivå) Vuxenutbildning söderort

Kombinationsutbildningar med start 18 april 2022

Blir sökbara 23 september 2021, sök senast 20 februari 2022. 

 • Hotell- och våningsservice (start på sfi C-nivå), Astar
 • Kock (start på sfi C-nivå), Stockholms hotell- och restaurangskola
 • Undersköterska (start på sfi D-nivå), Cuben
 • Undersköterska (start på SVA grund-nivå), Cuben
 • Barnskötare (start på sfi D-nivå) Moa Lärcentrum
 • Undersköterska (start på SVA grund-nivå) Moa Lärcentrum
 • Barnskötare (start på sfi D-nivå) Vuxenutbildning Järva
 • Bygg – anläggare (start på sfi C-nivå), Bergstrands
 • Nätverkstekniker (start på sfi D-nivå), Jensen Kista 
 • Handel mot dagligvaruhandel (start på sfi C-nivå), Vuxenutbildning Söderort

Utbildningens innehåll

På utbildningen lär du dig svenska som är anpassad efter språket i det yrke du studerar. Du läser språket integrerat med yrkeskurser.

Utbildningen innehåller praktik (arbetsplatsförlagt lärande, APL). När du praktiserar har du en handledare som hjälper dig på praktikplatsen. Du har samma arbetstider som din handledare. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen, eller att du arbetar på kvällar och helger.

Utbildningens längd och studietakt

En kombinationsutbildning innebär heltidsstudier och är på dagtid. Längden på utbildningen beror på vilket yrke du studerar till. Du studerar 30 timmar i veckan i skolan. Du behöver också göra skolarbete hemma varje vecka. 

Du får ditt schema när utbildningen börjar. Studierna är mycket intensiva och det är viktigt att du deltar på lektionerna varje dag. 

Så här ansöker du

Du ansöker via en e-tjänst. För att ansöka behöver du skapa ett konto. 

Manual – skapa konto och gör en ansökan (pdf, 2,5 MB, nytt fönster)

Om du vill ha hjälp med ansökan kan du ringa till Vuxenutbildningscentrum.

Studera i annan kommun

Är du folkbokförd i Stockholms kommun är det vi som beslutar om du får studera på komvux i en annan kommun än Stockholm. När du har sökt en kurs i en annan kommun, skicka en kopia på ansökan till Vuxenutbildningscentrum. Vuxenutbildningscentrum meddelar dig om din ansökan godkänns.

Är du folkbokförd i en annan kommun än Stockholm är det din hemkommun som bestämmer om du får studera på komvux i Stockholms stad. När du har sökt en kurs i Stockholms stad, skriv ut ansökan och lämna den till vuxenutbildningen i kommunen där du är folkbokförd.

Om du är folkbokförd i en annan kommun än Stockholm stad och vill söka kombo

Är du skriven i en annan kommun än Stockholms stad och vill söka kombinationsutbildning? Skicka din utskrivna ansökan tillsammans med betygskopior till din hemkommun.

Din hemkommun meddelar oss om de beviljar eller avslår din ansökan till Stockholms stads kombinationsutbildning.

Undersköterskeutbildning i två delar

Från och med 1 juli 2021 är undersköterskeutbildningen uppdelad i två delar. 

Första delen är på 1 200 poäng, den startar på sfi 2D-nivå. Där ingår yrkeskurser som ger vårdbiträdeskompetens. 

Du behöver bli klar med sfi 2D för att kunna gå vidare till andra delen.

Den andra delen är på 1 400 poäng och innehåller grundläggande svenska tillsammans med resterande yrkeskurser. Utbildningen följer det nationella kurspaketet till undersköterska.

När du gjort klart bägge delarna är du utbildad undersköterska med bred kompetens. Du kan söka jobb inom vårdens olika områden till exempel äldreomsorg, vårdcentral, hemtjänst eller på olika avdelningar på ett sjukhus.

Du som endast gör klart första delen kan efter avslutad utbildning söka arbete som vårdbiträde. Det finns möjlighet att fortsätta att läsa andra delen senare. 

Uppdaterad