Sfi, ämneskurser och praktik – för dig på studieväg 1

För dig som har kort eller ingen skolbakgrund från ditt hemland börjar vi med svenska från grunden, "sfi-grund".

Sfi kurs A och B med ämnesförberedande kurser

På den här kursen läser du språk i kombination med olika ämnesförberedande kurser på kurs A och B. En ämnesförberedande kurs förbereder dig för att klara en grundskolekurs i ett ämne. I vissa fall kan du få göra praktik.

Sfi kurs C och D med grundläggande kurser

När du kommer till kurs C och D kan du kombinera studierna med grundläggande kurser bland annat matematik, naturorienterande ämnen (no) och samhällsorienterande ämnen (so). När du söker sfi får du prata med en studie- och yrkesvägledare som hjälper dig att planera dina studier.

Mål för utbildningspaketet

Målet med utbildningspaketet är att du ska klara av kurs D i sfi och kanske också kurser i andra ämnen. Målet är också att du ska få bra förutsättningar för att klara dig på arbetsmarknaden eller i fortsatta studier.

Tid för utbildningspaketet

På sfi får du individuellt antal timmar för varje kurs. Tiden kan variera, men från kurs A till kurs D (att bli klar med hela sfi) kan ta drygt fem år om du läser 15 timmar i veckan.

Skolor som har utbildningen

Ansökan

Du söker genom att skicka en e-post till Vuxenutbildningscentrum sfi@edu.stockholm.se. Ange namn, personnummer och önskad skola. Om du inte får plats på önskad utbildning/kurs hjälper vi dig att hitta annat alternativ.

Ekonomi

Du kan inte söka studiemedel för att studera på sfi men om du läser kurser på grundläggande nivå kan du söka studiemedel från Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Kursmaterial

Allt kursmaterial för sfi är gratis. Kursmaterialet är till exempel böcker, tidningar och sociala medier. Varje skola bestämmer vilket kursmaterial som de använder på sina kurser. Behöver du lexikon, skrivböcker och pennor betalar du det själv.

Uppdaterad