En man sitter på ett café

Lär dig svenska i högt tempo

Det finns två olika typer av intensiva sfi-kurser, Intensiva studier i svenska och Svenska för yrkesutbildade och akademiker (sfx).

Intensiva studier i svenska

Intensiva studier i svenska är för dig som är studievan och har en längre utbildningsbakgrund. Du ska klara av en snabb inlärningstakt och mycket självstudier.

Du börjar från sfi-kurs C eller D och läser upp till Svenska som andraspråk 3 (SVA3). Det finns möjlighet att studera heltid, deltid och på distans.

Utbildningen finns på följande skolor:

Svenska för yrkesutbildade och akademiker – sfx

Svenska för yrkesutbildade är svenskundervisning med fokus på yrkesspråket. Syftet är att förkorta tiden till arbete eller företagande. I dagsläget finns kurser för tio olika yrkesområden. 

Du kan söka till sfi för yrkesutbildade om du har en akademisk utbildning eller en yrkesutbildning från ditt hemland.

  • samhällsvetare
  • vårdpersonal.

Saknar du ditt yrke eller vill du veta mer? Ta kontakt med våra studie- och yrkesvägledare.

Uppdaterad