Lär dig svenska snabbt

Läs en intensiv utbildning i svenska, med eller utan yrkesinriktning. Gå kurser i svenska som förbereder dig för vidare studier eller arbetsliv.

Intensiva studier i svenska

Intensiva studier i svenska är för dig som har en längre utbildningsbakgrund och som kan klara av en snabb inlärningstakt. Du läser utbildningen i svenska språket i en sammanhållen grupp och börjar från sfi-kurs C eller D.

Utöver din lektionstid så måste du studera mycket själv, du behöver läsa kurslitteratur och göra uppgifter som hör till kursen.

Du kan söka till sfi för yrkesutbildade om du har en akademisk utbildning eller en yrkesutbildning från ditt hemland.

Svenska för yrkesutbildade och akademiker -sfx

Svenska för yrkesutbildade är svenskundervisning med fokus på yrkesspråket. Syftet är att förkorta tiden till arbete eller företagande. I dagsläget finns kurser för tio olika yrkesområden. Kurserna är kostnadsfria.

  • samhällsvetare.

Saknar du ditt yrke eller vill du veta mer? Ta kontakt med våra studie- och yrkesvägledare.

Så här ansöker du

Ring eller mejla oss på Vuxenutbildningscentrum så hjälper vi dig med din ansökan. 

Uppdaterad