Kombo skötsel av park och grönytor

Som parkarbetare och trädgårdsanläggare arbetar du med att sköta och anlägga utemiljöer för människor att vistas i. Arbetet handlar om att skapa vackra miljöer och arbetet utförs oftast utomhus men innehållet kan variera med årstiderna.

På Arbetsförmedlingens webbplats kan du läsa mer om hur det är att arbeta som parkarbetare och trädgårdsanläggare.

Aktuella kursstarter

Start 5 september. Ansök senast den 10 juli.

Sfi-kombo parkskötsel - Komvux Rosenlund
Förkunskapskrav: Klar med sfi 2B
Pågår: 5 september 2022 till 12 maj 2023
Antal veckor: 35 
Antal poäng: 750
E-post: Lars-Erik Sporrong rektor, lars-erik.sporrong@edu.stockholm.se, Anna Fält, kursansvarig lärare anna.falt@edu.stockholm.se
Adress:
 Rosenlundsgatan 52-54, Södermalm. Den praktiska delen av utbildningen utförs på Långholmen. 

Om utbildningen

Kombinationsutbildning skötsel av park och grönytor finns på sfi-nivå, "sfi-kombo". Den passar dig som befinner dig på sfi 2 C eller 2 D. Du behöver inte inneha B-körkort för att få börja på utbildningen men det är bra för framtida yrkesutövning.

Kursinnehåll

 • Orienteringskurs yrkesorientering inför kombinationsutbildning 50
 • Orienteringskurs - Yrkesintroduktion inom valt yrkesområde 50
 • Skötsel av utemiljöer 100
 • Växtkunskap 1, 100
 • Marken och växternas biologi 100
 • Trädgårdsanläggning 1, 100
 • Beskärning och trädvård 100
 • Yrkessvenska inom valt område 100
 • Yrkessvenska inom valt område 50

I ansökningswebben kan du också se vilka orienteringskurser som ingår.

Betyg och utbildningsbevis

Betyg blir sammanlagt 600 poäng ur gymnasiets naturbruksprogram och i de sfi-kurser som du hinner avsluta under utbildningen

Utbildningsbevis:

 • Körkort för arbete med röjsåg Nivå RA − grund
 • Intyg på avklarade moment ur kursen Fordon och redskap FOHFOR0

Uppdaterad