En man i byggkläder skrattar

Kombo bygg anläggning/betong

Information kommer i november.

Kombinationsutbildning inom bygg finns med två inriktningar: anläggning och betong. Bägge på sfi-nivå, ”sfi-kombo”. De passar dig som befinner dig på sfi 2 C eller 2 D.

Aktuella kursstarter

Start 15 november 2021. 

Sfi-kombo bygg betong – Bergstrands vuxenutbildningar Bromma
Pågår: 15 november 2021–3 februari 2023
Antal veckor: 64
Antal poäng: 1 600
Telefon: Vivi Johansson, 08-409 14 200
E-post:
 vivi.johansson@bergstrandsutbildningar.se
Adress: Ranhammarsvägen 14, Bromma

Start 18 april 2022. Ansök senast 22 februari.

Sfi-kombo bygg anläggare – Bergstrands vuxenutbildningar Bromma
Pågår: 18 april 2022–13 oktober 2023
Antal veckor: 78
Antal poäng: 1 500
Telefon: Vivi Johansson, 08-409 14 200
E-post: 
vivi.johansson@bergstrandsutbildningar.se
Adress: Ranhammarsvägen 14, Bromma

Om utbildningen

Kursinnehåll betong

 • Orienteringskurs yrkesorientering inför kombinationsutbildning
 • Orienteringskurs - Yrkesintroduktion inom valt yrkesområde
 • Husbyggnadsprocessen
 • Yrkessvenska inom valt område
 • Husbyggnad 1
 • Husbyggnad 2
 • Yrkessvenska inom valt område
 • Husbyggnad 3 – ombyggnad
 • Yrkessvenska inom valt område
 • Studieteknik
 • Betong 1 – lågform och platta på mark
 • Betong 2 – väggar och pelare
 • Betong 4 – golv
 • Betong 3 – bärlag

Kursinnehåll anläggning

 • Orienteringskurs yrkesorientering inför kombinationsutbildning
 • Orienteringskurs – Yrkesintroduktion inom valt yrkesområde
 • Yrkessvenska inom valt område
 • Anläggning 1
 • Anläggningsprocessen
 • Anläggning 2
 • Studieteknik
 • Yrkessvenska inom valt område
 • Anläggning – ledningsbyggnad
 • Anläggning – vägbyggnad
 • Anläggning – stensättning
 • Anläggning – gröna ytor
 • Yrkessvenska inom valt område

Uppdaterad