Kombinationsutbildningar – sfi- och sva-kombo

Lär dig svenska och ett yrke genom att gå en kombinationsutbildning. Du lär dig svenska samtidigt som du läser en yrkesutbildning på gymnasienivå. Du får praktisera och har goda chanser att få jobb efter utbildningen.

En kombinationsutbildning är på heltid, du studerar 30 timmar i veckan i skolan och du behöver också lägga tid på skolarbete hemma varje vecka. Du studerar svenska integrerat med en yrkesutbildning på gymnasienivå. Studierna är intensiva och utbildningen är CSN-berättigad.

I utbildningen ingår APL – Arbetsplatsförlagt lärande. Under den perioden måste du följa din handledares arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen, eller att du arbetar på kvällar och helger.

Aktuella starter

Sfi-kombo start 5 september

Sva grund-kombo start 5 september

Sfi-kombo start 14 november

Blir sökbara 28 april

Sva grund-kombo start 14 november

Blir sökbara 28 april

Kombinationsutbildningar i Stockholms stad

Uppdaterad