Anpassade undervisningsformer på sfi

Det finns olika typer av undervisning för dig som behöver särskilt stöd.

Du som är döv är eller har hörselnedsättning kan få en anpassad undervisningsform av sfi. Bedömning av behov görs av hörselpedagog på Vuxenutbildningscentrum. Sfi för dig som är döv eller har hörselnedsättning finns i på Vux Huddinge. 

Guje Schmidt, hörselpedagog, e-post: guje.schmidt@edu.stockholm.se

Vuxenutbildningscentrums kuratorer, e-post: sfikurator@edu.stockholm.se

Har du en förvärvad hjärnskada, intellektuell funktionsnedsättning eller inlärningssvårigheter kan du läsa Anpassad sfi. Det innebär bland annat undervisning i små grupper med maximalt sex elever. Anpassad sfi finns på Rosenlundsgatan 54, Södermalm. 

Du som är intresserad kan antigen ta direkt kontakt med skolans studie- och yrkesvägledare eller kontakta Vuxenutbildningscentrums kuratorer. 

Per Lundgren Järvinen, studie- och yrkesvägledare, e-post: per.lundgren.jarvinen@edu.stockholm.se

Vuxenutbildningscentrums kuratorer, e-post: sfikurator@edu.stockholm.se

För dig med PTSD eller migrationsrelaterad stress finns Alternativ sfi. Alternativ sfi erbjuds på Rosenlundsgatan 52, Södermalm. 

Undervisning sker i små grupper. På Alternativ sfi har du möjlighet att läsa alla studievägar och kurser, studieväg 1–3 och kurs A–D.  

Inskrivning görs via Vuxenutbildningscentrums kuratorer. 

Vuxenutbildningscentrums kuratorer, e-post: sfikurator@edu.stockholm.se

Alla sfi-skolor erbjuder undervisning och tillgänglig lärmiljö till dig med nedsatt rörelseförmåga. 

Varje skola ansvarar för den fysiska tillgängligheten. Det kan vara att se till att det finns hissar och ramper, samt att det finns dörröppnare som är lätta att komma åt.

Så här ansöker du

Du ansöker genom att fylla i vårt anmälningsformulär.

Om du behöver hjälp med att fylla i din ansökan kan du ringa eller mejla oss på Vuxenutbildningscentrum.

Uppdaterad