Anpassade undervisningsformer på sfi

Det finns olika typer av undervisning för dig som behöver särskilt stöd.

Vuxenutbildningscentrum kan erbjuda personer som är döva eller har hörselnedsättning anpassad undervisningsform. Bedömning görs av hörselpedagog. 

Du som har grav synnedsättning kan få undervisning i en så kallad syngrupp. För det krävs att du först har haft kontakt med Stockholms syncentral. 

Undervisningen i syngrupp finns i Rinkeby.

Har du en förvärvad hjärnskada, intellektuell funktionsnedsättning eller inlärningssvårigheter kan du läsa sfi på Lärvux. Där sker undervisning i små grupper med maximalt sex elever. 

Lärvux ligger på Rosenlundsgatan 54.

För dig med PTSD eller migrationsrelaterad stress, finns något som heter Alternativ sfi. 

Alla sfi-skolor ska erbjuda undervisning och tillgänglig lärmiljö till dig med nedsatt rörelseförmåga. 

Varje skola ansvarar för den fysiska tillgängligheten. Det kan vara att se till att det finns hissar och ramper, samt att det finns dörröppnare som är lätta att komma åt.

Så här ansöker du

Ring eller mejla oss på Vuxenutbildningscentrum så hjälper vi dig med din ansökan. 

Uppdaterad