Byta skola

Du kan byta skola när du ska börja en ny kurs. Kontakta Vuxenutbildningscentrum om du vill byta skola inom Stockholms stad. Vill du byta till en skola i en annan kommun ska du börja med att kontakta den nya kommunen.

Studieuppehåll och återanmälan till sfi

Vill du göra en paus i studierna ska du meddela din skola det.

När du vill börja studera igen ska du anmäla det. Kontakta

  • din skola om studieuppehållet har varit mindre än sex månader
  • vuxenutbildningscentrum om studieuppehållet har varit längre än sex månader.

Om du vill byta skola

Du som bor i Stockholms stad och studerar på sfi kan byta skola när du ska börja på en ny kurs, Vuxenutbildningscentrum kan hjälpa dig med bytet. Om du har behov av att byta skola under en kurs ska du kontakta en studie- och yrkesvägledare på din skola.

Uppdaterad