Betyg och betygsutskrift

När du är klar med en kurs på sfi får du ett betyg. Vill du ha betyget utskrivet på papper kan du beställa det från Vuxenutbildningscentrum eller från din skola.

Sfi består av fyra delar: A, B, C och D. 

Betyg på sfi

Efter varje kurs får du sfi-betyg. Betygen heter A, B, C, D, E och F. Betyg A–E är ett godkänt betyg och F är inte godkänt. 

Beställ ditt betyg

Kontakta din skola om du vill ha betyg från kurs A, B, och C utskrivet och hemskickat till dig. Betyg från kurs D skickar din skola hem till dig automatiskt. 

Kontakta Vuxenutbildningscentrum om du behöver en kopia på ett betyg som är äldre än 1 juli 2016.

Uppdaterad