Betyg och prövning

Kontakta din skola om du vill ha betyg från kurs A, B, och C utskrivet och hemskickat till dig. Betyg från kurs D skickar din skola hem till dig automatiskt. Kontakta Vuxenutbildningscentrum om du behöver en kopia på ett betyg som är äldre än 1 juli 2016.

Sfi består av fyra delar: A, B, C och D. 

Betyg på sfi

Efter varje kurs får du sfi-betyg. Betygen heter G och IG. Betyg G är ett godkänt betyg och IG är inte godkänt betyg.

Prövning för betyg

Om du inte redan går på en skola kan du göra en prövning för att visa dina kunskaper. Efter en godkänd prövning får du ett betyg. Om du är intresserad av att göra en prövning, kontaktar du en skola för mer information.

Beställ ditt betyg

Kontakta din skola om du vill ha betyg från kurs A, B, och C utskrivet och hemskickat till dig. Betyg från kurs D skickar din skola hem till dig automatiskt. 

Kontakta Vuxenutbildningscentrum om du behöver en kopia på ett betyg som är äldre än 1 juli 2016.

Uppdaterad