Att välja skola, studietid och nivå

Du kan läsa sfi på många skolor i Stockholm, de finns utspridda i hela staden. Innan du börjar behöver du ta kontakt med Vuxenutbildningscentrum som hjälper dig att hitta rätt studienivå och en skola som kan erbjuda dig det du behöver.

Skolor och studietider

I Stockholm finns det ett stort antal sfi-skolor som erbjuder undervisning både dagtid och kvällstid. Du kan också välja att studera på distans. 

Nivåtest

Om du redan kan lite svenska kan en pedagog på Vuxenutbildningscentrum be dig att göra ett nivåtest. Testet visar hur mycket svenska du kan och vilken kurs som passar dig bäst.

Tre studievägar på sfi

Det finns tre studievägar inom sfi. Vilken studieväg du blir placerad på beror på din skolbakgrund från hemlandet.

Studieväg 1 - kurs A, B, C och D

För dig som inte har gått i skola eller som har kort skolbakgrund och inte kan läsa och skriva.

Studieväg 2 - kurs B, C och D

För dig som har grundskoleutbildning från ditt hemland.

Studieväg 3 - kurs C och D

För dig som har gymnasieutbildning eller högre utbildning från ditt hemland.

Kombinera sfi med komvuxkurser

Komvuxkurser på grundläggande nivå

Du kan kombinera dina sfi-studier med kurser på grundläggande nivå. Det motsvarar svensk grundskola, det vill säga upp till årskurs 9. Vi har kurser på grundläggande i till exempel matematik, svenska och engelska. Grundläggande nivå är för dig som läst sfi eller behöver läsa upp betygen från grundskolan för att kunna gå vidare för att studera på gymnasienivå.

Komvuxkurser på gymnasialnivå

Du kan kombinera dina sfi-studier med en yrkesutbildning (kombinationsutbildning) eller ämneskurser som motsvarar svenskt gymnasium.

Uppdaterad