Ansökan till sfi/Application to sfi

Här kan du som är berättigad till sfi och folkbokförd i Stockholms stad ansöka till sfi./Here, you who are entitled to sfi and registered in the city of Stockholm can apply to sfi.

EU-medborgare

Om du är EU-medborgare som söker första gången och saknar svenskt personnummer ska du bifoga kopia av ditt pass eller id-kort.

EU citizen applying for the first time

If you are an EU citizen applying for the first time and do not have a Swedish personal identity number, you must also enclose a copy of your passport/ID card. We can only open PDF formate.

Ansökan till sfi/Application to sfi

* Obligatorisk uppgift

Certify information and submit application/Intyga information och skicka in ansökan.

Uppdaterad