Lär dig svenska på sfi

På sfi får du grundläggande kunskaper i det svenska språket och kunskaper om det svenska samhället.

Du lär dig tala, läsa och skriva på svenska och får träna på att använda språket i vardagen och på arbetet. När du har fått godkänt på en kurs får du betyg. All undervisning är gratis. Kurserna startar under hela året och du anmäler dig genom att kontakta Vuxenutbildningscentrum. 

Innan du börjar studera på sfi

Våra kurser och utbildningar

När du studerar på sfi

Uppdaterad