Sfi med yrkesutbildning – kombinationsutbildning

På sfi kan du läsa svenska samtidigt som du läser en yrkesutbildning på gymnasienivå. Du får praktisera och har goda chanser att få jobb efter utbildningen.

Vem kan läsa utbildningen?

Läser du studieväg 2, kurs C eller D kan du söka sfi med yrkesutbildning. Alla som är behöriga att söka får komma och göra tester och en intervju. Alla kanske inte kan få en plats eftersom skolorna tar emot ett begränsat antal elever.

Utbildningens innehåll

På utbildningen lär du dig svenska som är anpassad efter språket i det yrke du studerar. Du som blir klar med sfi börjar läsa svenska som andraspråk på komvux.

Utbildningarna innehåller praktik (arbetsplatsförlagt lärande, APL). När du praktiserar har du en handledare som hjälper dig på praktikplatsen. Du har samma arbetstider som din handledare. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen, eller att du arbetar på kvällar och helger.

Utbildningens längd och studietakt

Utbildningen är heltid och du studerar på dagen. Längden på utbildningen beror på vilket yrke du studerar till. Du får ditt schema när utbildningen börjar.

Du studerar cirka 30 timmar i veckan i skolan. Ofta behöver du också läsa en del hemma.

Aktuella utbildningar

Start april 2020 - sista ansökan 22 februari

Kommande utbildningar

Start 7 september 2020 - sista ansökan 12 juli

  • Vuxenutbildning Söderort - barnskötare

Listan med utbildningar uppdateras kontinueligt och fler utbildningar tillkommer.

Så här ansöker du

Du ansöker via en e-tjänst. För att ansöka behöver du skapa ett konto. 

Manual – skapa konto och gör en ansökan (pdf, 2,4 MB, nytt fönster)

Uppdaterad