Sfi med yrkesutbildning – kombinationsutbildning

På sfi kan du läsa svenska samtidigt som du läser en yrkesutbildning på gymnasienivå. Du får praktisera och har goda chanser att få jobb efter utbildningen.

Vem kan läsa utbildningen?

Läser du studieväg 2, kurs C eller D kan du söka sfi med yrkesutbildning . Skolorna tar emot ett begränsat antal elever, därför görs ett urval. De som sökt och är behöriga får bland annat göra en intervju.

Utbildningens innehåll

På utbildningen lär du dig svenska som är anpassad efter språket i det yrke du studerar. Svenska läses integrerat med yrkeskurser.

Utbildningarna innehåller praktik (arbetsplatsförlagt lärande, APL). När du praktiserar har du en handledare som hjälper dig på praktikplatsen. Du har samma arbetstider som din handledare. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen, eller att du arbetar på kvällar och helger.

Utbildningens längd och studietakt

Utbildningen är heltid och du studerar på dagen. Längden på utbildningen beror på vilket yrke du studerar till. Du får ditt schema när utbildningen börjar.

Du studerar cirka 30 timmar i veckan i skolan. Ofta behöver du också läsa en del hemma.

Aktuella utbildningar

Kommande utbildningar

Start 7 september 2020 - blir sökbara 6 maj, sista ansökan 12 juli

Kombinationsutbildning undersökterska inriktning äldreomsorg

Utbilda dig till undersköterska och lär dig svenska samtidigt
En kombinationsutbildning är på heltid, du studerar 30 timmar i veckan i skolan och du behöver också lägga tid på skolarbete hemma varje vecka. Du studerar svenska integrerat med en yrkesutbildning på gymnasienivå. Studierna är mycket intensiva och det är viktigt att du kommer till skolan varje dag. Utbildningen är CSN-berättigad.

Du som läser sfi på studieväg 2 och har godkänt betyg i kurs C kan söka utbildningen senast 12 juli.

 • Utbildningen startar: 7 september 2020
 • Utbildningen slutar: 25 maj 2022
 • Utbildningen innehåller 15 veckors praktik fördelat på 3 perioder
 • Utbildningen är på 1 850 poäng och pågår under 91 veckor

Utbildningen innehåller följande kurser:

 • Orienteringskurser 300 poäng
 • Vård- och omsorgsarbete 1, 200 poäng
 • Hälsopedagogik 100 poäng
 • Specialpedagogik 1, 100 poäng
 • Etik och människans livsvillkor 100 poäng
 • Hemsjukvård 100 poäng
 • Information och kommunikation 100 poäng
 • Orienteringskurs yrkessvenska 100 poäng
 • Medicin 1, 150 poäng
 • Vård- och omsorgsarbete 2, 150 poäng
 • Psykologi 1 50 poäng
 • Psykiatri 100 poäng
 • Äldres hälsa och livskvalitet 200 poäng
 • Vård och omsorg vid demenssjukdom 100 poäng
 • SVA grund på individuell nivå

Om skolan

Vuxenutbildning Söderort är en kommunal vuxenutbildningsskola som bedriver SFI på studieväg 2 och 3, samt flera olika kombinationsutbildningar där SFI elever ges möjlighet att läsa SFI i kombination med yrkeskurser på gymnasial nivå.

Vi finns i natursköna Vårberg söder om Stockholm. Skolan har ca 600 elever och 35 personal. Vi erbjuder en stimulerande miljö för utbildning med goda möjligheter att utvecklas och vara med och påverka dina studier.

Om utbildningen

Är du en snäll, ödmjuk och omtänksam person som tycker om att hjälpa andra människor så är detta rätt utbildning för dig.

När du är färdig kan du arbeta inom äldreomsorgen, antingen i hemtjänsten eller på äldreboende. I den här utbildningen får du till exempel lära dig att ge vårdtagaren stöd för att klara av det vardagliga i hemmet som att laga mat, göra inköp, sköta hygienen, byta kläder, sårvård och att ta medicin.

Du har ett stort ansvar och det är viktigt att tycka om det du gör för att kunna ge bra service och stöd.

Så ansöker du

Du ansöker till Stockholms stads kombinationsutbildningar via webben - komvux.stockholm.se senast 12 juli.

Om du vill ha hjälp med ansökan kan du ringa Vuxenutbildningscentrun på 08-508 35 400
Måndag, tisdag och torsdag klockan 9-11 och klockan 13-15

Om du uppfyller förkunskapskraven kommer du att bli kontaktad av Vuxenutbildningscentrum via mejl – därför är det extra viktigt att du kollar din mejl regelbundet.

Vill du veta mer om utbildningen?

Vill du veta mer om utbildningen eller skolan så kan du kontakta Jeannette Lehninger eller Angélica Reinholdsson.

Jeannette Lehninger
Telefon: 08-508 35 711
E-post: jeannette.lehninger@edu.stockholm.se 

Angélica Reinholdsson 
Telefon: 08-508 35 704
E-post: angelica.rein holdsson@edu.stockholm.se

Vuxenutbildning Söderort

Besöksadress: Vårholmsbackarna 100
Hemsida: vuxenutbildningsoderort.stockholm.se

Kombinationsutbildning barn och fritid med inriktning elevassistent

Utbilda dig till elevassistent och lär dig svenska samtidigt
En kombinationsutbildning är på heltid, du studerar 30 timmar i veckan i skolan och du behöver också lägga tid på skolarbete hemma varje vecka. Du studerar svenska integrerat med en yrkesutbildning på gymnasienivå. Studierna är mycket intensiva och det är viktigt att du kommer till skolan varje dag. Utbildningen är CSN-berättigad.

Du som läser sfi på studieväg 2 och har godkänt betyg i kurs B eller kurs C kan söka utbildningen senast 12 juli.

 • Utbildningen startar: 7 september 2020
 • Utbildningen slutar: 22 maj 2022
 • Utbildningen innehåller 15 veckors praktik fördelat på 3 perioder
 • Utbildningen är på 1 600 poäng och pågår under 89 veckor

Utbildningen innehåller följande kurser:

 • Orienteringskurser 200 poäng
 • Information och kommunikation 100 poäng
 • Pedagogiska teorier och miljöer 100 poäng
 • Pedagogiskt ledarskap 100 poäng
 • Specialpedagogik 1, 100 poäng
 • Etnicitet och kulturmöten 100 poäng
 • Grundläggande vård och omsorg 100 poäng
 • Hälsopedagogik 100 poäng
 • Kommunikation 100 poäng
 • Lärande och utveckling 100 poäng
 • Människors miljöer 100 poäng
 • Barns lärande och växande 100 poäng

Kurser forts.

 • Pedagogiskt arbete 200 poäng
 • Specialpedagogik 2, 100 poäng
 • SVA grund på individuell nivå

Om skolan

Vuxenutbildning Söderort är en kommunal vuxenutbildningsskola som bedriver SFI på studieväg 2 och 3, samt flera olika kombinationsutbildningar där SFI elever ges möjlighet att läsa SFI i kombination med yrkeskurser på gymnasial nivå.

Vi finns i natursköna Vårberg söder om Stockholm. Skolan har ca 600 elever och 35 personal. Vi erbjuder en stimulerande miljö för utbildning med goda möjligheter att utvecklas och vara med och påverka dina studier.

Om utbildningen

Vill du arbeta i skola med barn som är i behov av stöd så är detta rätt utbildning för dig. Du får lära dig att vara ett stöd för barn som t ex har läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter eller olika typer av funktionsnedsättningar.

Det är viktigt att du som person är lugn och tar stort ansvar. Efter utbildningen kan du arbeta i skola, arbetsuppgifter är varierande men du är ett stöd för barnet genom hela skoldagen, även på raster.

Så ansöker du

Du ansöker till Stockholms stads kombinationsutbildningar via webben - komvux.stockholm.se senast 12 juli.

Om du vill ha hjälp med ansökan kan du ringa Vuxenutbildningscentrun på 08-508 35 400

Måndag, tisdag och torsdag klockan 9-11 och klockan 13-15

Om du uppfyller förkunskapskraven kommer du att bli kontaktad av Vuxenutbildningscentrum via mejl – därför är det extra viktigt att du kollar din mejl regelbundet.

Vill du veta mer om utbildningen?

Vill du veta mer om utbildningen eller skolan så kan du kontakta Jeannette Lehninger eller Angélica Reinholdsson.

Jeannette Lehninger
Telefon: 08-508 35 711
E-post: jeannette.lehninger@edu.stockholm.se 

Angélica Reinholdsson 
Telefon: 08-508 35 704
E-post: angelica.rein holdsson@edu.stockholm.se

Vuxenutbildning Söderort

Besöksadress: Vårholmsbackarna 100
Hemsida: vuxenutbildningsoderort.stockholm.se

Kombinationsutbildning handel inriktning dagligvaruhandel

Utbilda dig inom detaljhandeln och lär dig svenska samtidigt
En kombinationsutbildning är på heltid, du studerar 30 timmar i veckan i skolan och du behöver också lägga tid på skolarbete hemma varje vecka. Du studerar svenska integrerat med en yrkesutbildning på gymnasienivå. Studierna är mycket intensiva och det är viktigt att du kommer till skolan varje dag. Utbildningen är CSN-berättigad.

Du som läser sfi på studieväg 2 och har godkänt betyg i kurs B eller kurs C kan söka utbildningen senast 12 juli.

 • Utbildningen startar: 7 september 2020
 • Utbildningen slutar: 24 oktober 2021
 • Utbildningen innehåller 10 veckors praktik fördelat på 3 perioder
 • Utbildningen är på 1 200 poäng och pågår under 59 veckor

Utbildningen innehåller följande kurser:

 • Orienteringskurser 250 poäng
 • Servicekunskap 100 poäng
 • Service- och bemötande 100 poäng
 • Branschkunskap inom handel 100 poäng
 • Plocklagerhantering 1, 100 poäng
 • Handel- och specialisering 100 poäng
 • Logistik 1, 100 poäng
 • Information och kommunikation 100 poäng
 • Orienteringskurs yrkessvenska 50 poäng
 • Ergonomi 100 poäng Personlig försäljning 1, 100 poäng
 • SVA grund på individuell nivå

Om skolan

Vuxenutbildning Söderort är en kommunal vuxenutbildningsskola som bedriver SFI på studieväg 2 och 3, samt flera olika kombinationsutbildningar där SFI elever ges möjlighet att läsa SFI i kombination med yrkeskurser på gymnasial nivå.

Vi finns i natursköna Vårberg söder om Stockholm. Skolan har ca 600 elever och 35 personal. Vi erbjuder en stimulerande miljö för utbildning med goda möjligheter att utvecklas och vara med och påverka dina studier.

Om utbildningen

Är du en positiv och social person som tycker om att arbeta effektivt så är den här utbildningen rätt för dig. Här lär du dig att ge bra service till människor och hantera varor på ett bra sätt. Efter utbildningen så kan du jobba inom butiker som till exempel IKEA, Willys eller Hemköp.

Det är viktigt att du har ett intresse för att jobba med olika sorters varor och framför allt att vilja ge ett trevligt och bra bemötande till kunder. Det är också viktigt att kunna arbeta i ett högt tempo och hantera stressiga situationer.

Du ska alltid ta hand om kunden och se till att butiken är fräsch, detta och mycket mer får du lära dig på utbildningen hos oss!

Så ansöker du

Du ansöker till Stockholms stads kombinationsutbildningar via webben - komvux.stockholm.se senast 12 juli.

Om du vill ha hjälp med ansökan kan du ringa Vuxenutbildningscentrun på 08-508 35 400
Måndag, tisdag och torsdag klockan 9-11 och klockan 13-15

Om du uppfyller förkunskapskraven kommer du att bli kontaktad av Vuxenutbildningscentrum via mejl – därför är det extra viktigt att du kollar din mejl regelbundet.

Vill du veta mer om utbildningen?

Vill du veta mer om utbildningen eller skolan så kan du kontakta Jeannette Lehninger eller Angélica Reinholdsson.

Jeannette Lehninger
Telefon: 08-508 35 711
E-post: jeannette.lehninger@edu.stockholm.se 

Angélica Reinholdsson 
Telefon: 08-508 35 704
E-post: angelica.rein holdsson@edu.stockholm.se

Vuxenutbildning Söderort

Besöksadress: Vårholmsbackarna 100
Hemsida: vuxenutbildningsoderort.stockholm.se

Kombinationsutbildning barn och fritid med inriktning barnskötare

Utbilda dig till barnskötare och lär dig svenska samtidigt
En kombinationsutbildning är på heltid, du studerar 30 timmar i veckan i skolan och du behöver också lägga tid på skolarbete hemma varje vecka. Du studerar svenska integrerat med en yrkesutbildning på gymnasienivå. Studierna är mycket intensiva och det är viktigt att du kommer till skolan varje dag. Utbildningen är CSN-berättigad.

Du som läser sfi på studieväg 2 och har betyg i kurs B eller kurs C kan söka utbildningen senast 12 juli.

 • Utbildningen startar: 7 september 2020
 • Utbildningen slutar: 18 mars 2022
 • Utbildningen innehåller 15 veckors praktik fördelat på 3 perioder
 • Utbildningen är på 1 600 poäng och pågår under 80 veckor

Utbildningen innehåller följande kurser:

 • Pedagogiskt ledarskap 100 p
 • Lärande och utveckling 100 p
 • Pedagogiska teorier och praktiker 100 p
 • Hälsopedagogik 100 p
 • Barns lärande och växande 100 p
 • Pedagogiskt arbete med APL 200 p
 • Människors miljöer 100 p
 • Etnicitet och kulturmöten 100 p
 • Orienteringskurser sammanlagt 700 p

Om skolan

Vuxenutbildning Järva hjälper dig att förbereda för vidare studier och kortar vägen till arbete. Vår skola finns i Rinkeby med tunnelbanans blåa linje tar det 20 minuter från T-centralen att komma hit.

Om utbildningen

Utbildningen är för dig som har betyg i SFI 2B (och /eller) SFI 2C. Du får ej ha betyg i kurs SFI 2D eller ha påbörjat studier i grundläggande svenska som andraspråk.

Kombinationsutbildningen SFI och Barnskötare vänder sig till dig som vill arbeta med barn i förskoleåldern och inom grundskolan. Du har stort intresse av att jobba med barn.

Du läser SFI tillsammans med yrkeskurser. Om du blir klar med SFI fortsätter du med Svenska som andraspråk grundläggande.

Utbildningen är på heltid (100%) på dagtid i klassrum. Schema får du vid kursstart. I utbildningen ingår APL – Arbetsplatsförlagt lärande. Under den perioden måste du följa du din handledares arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen och slutar sent på kvällen.

Så ansöker du

Du ansöker till Stockholms stads kombinationsutbildningar via webben - komvux.stockholm.se senast 12 juli.

Om du vill ha hjälp med ansökan kan du ringa Vuxenutbildningscentrun på 08-508 35 400
Måndag, tisdag och torsdag klockan 9-11 och klockan 13-15

Om du uppfyller förkunskapskraven kommer du att bli kontaktad av Vuxenutbildningscentrum via mejl – därför är det extra viktigt att du kollar din mejl regelbundet.

Vill du veta mer om utbildningen?

Vill du veta mer om utbildningen eller skolan så kan du kontakta Antsar Boya Touma.

Antsar Boya Touma
Telefon: 08-508 46 436
E-post: antsar.boya.touma@edu.stockholm.se

Vuxenutbildning Järva

Besöksadress: Bredbyplan 36, Rinkeby
Hemsida: vuxenutbildningjarva.stockholm.se

Kombinationsutbildning mot kock 

Utbilda dig till kock och lär dig svenska samtidigt
En kombinationsutbildning är på heltid, du studerar 30 timmar i veckan i skolan och du behöver också lägga tid på skolarbete hemma varje vecka. Du studerar svenska integrerat med en yrkesutbildning på gymnasienivå. Studierna är mycket intensiva och det är viktigt att du kommer till skolan varje dag. Utbildningen är CSN-berättigad.

Du som läser sfi på studieväg 2 och har betyg i kurs B eller kurs C kan söka utbildningen senast 12 juli.

 • Utbildningen startar: 7 september 2020
 • Utbildningen slutar: 8 oktober 2021
 • Utbildningen innehåller 25 veckors praktik fördelat på runt 5 perioder
 • Utbildningen är på 1 400 poäng och pågår under 57 veckor

Utbildningen innehåller följande kurser:

 • Yrkesorientering inför kombinationsutbildning 50 p
 • Yrkesintroduktion inom valt yrkesområde 50 p
 • Matlagning 1, 100 p
 • Hygien 100 p
 • Livsmedels och näringskunskap 100 p
 • Studieteknik 100 p
 • Matlagning 2, 200p
 • Yrkessvenska 100 p
 • Matlagning 3, 200 p
 • Branschkunskap inom restaurang och livsmedel 100 p
 • Matlagning 4, 200 p
 • Yrkessvenska 100 p

Om skolan

Skolan är byggt för att vara en restaurangskola vilket gör att vi har stora, fina och väl utrustade kök och salar. Alla klasser har egna klassrum.

På skolan finns Komvux, gymnasieutbildningar inom kök, bageri och hotell samt gymnasiesärskola och introduktionsprogram.

Om utbildningen

Utbildningen gör att eleverna får en kockutbildning. Eleverna får lära sig grunderna i kök, hygien, näringslära och livsmedelskunskap i skolan. Sedan varvas praktik på en arbetsplats med skolförlagd utbildning. Eleverna får prova på olika sorters kök som också har olika arbetstider, till exempel kan det innebära arbete på kvällar och helger.

Som kock lagar du kalla och varma maträtter i professionella kök tillexempel i olika sorters restauranger, skolkök och förskolekök.

Utbildningen syftar till att göra eleverna anställningsbara inom kök.

Så ansöker du

Du ansöker till Stockholms stads kombinationsutbildningar via webben - komvux.stockholm.se senast 12 juli.

Om du vill ha hjälp med ansökan kan du ringa Vuxenutbildningscentrun på 08-508 35 400
Måndag, tisdag och torsdag klockan 9-11 och klockan 13-15

Om du uppfyller förkunskapskraven kommer du att bli kontaktad av Vuxenutbildningscentrum via mejl – därför är det extra viktigt att du kollar din mejl regelbundet.

Vill du veta mer om utbildningen?

Vill du veta mer om utbildningen eller skolan så kan du kontakta Linda Beijar.

Linda Beijar
Telefon: 076-82 52 799
E-post: Linda.beijar@edu.stockholm.se

Stockholms hotell- och restaurangskola

Besöksadress: Arenavägen 60, Globen
Hemsida: stockholmshotellochrestaurangskola.stockholm.se

Kombinationsutbildning barn och fritid med inriktning barnskötare

Våra lärare är behöriga lärare och våra yrkeslärare har arbetat många år på förskolor eller skolor. Yrkesläraren och sfi-läraren samarbetar i utbildningen och du får mycket hjälp med yrkesspråket.

Utbilda dig till barnskötare och lär dig svenska samtidigt
En kombinationsutbildning är på heltid, du studerar 30 timmar i veckan i skolan och du behöver också lägga tid på skolarbete hemma varje vecka. Du studerar svenska integrerat med en yrkesutbildning på gymnasienivå. Studierna är mycket intensiva och det är viktigt att du kommer till skolan varje dag. Utbildningen är CSN-berättigad.

Du som läser sfi på studieväg 2 och har godkänt betyg i kurs B eller kurs C kan söka utbildningen senast 12 juli.

 • Utbildningen startar: 7 september 2020
 • Utbildningen slutar: 20 maj 2022
 • Utbildningen innehåller 16 veckors praktik fördelat på 4 perioder
 • Utbildningen är på 1 700 poäng och pågår under 80 veckor

Utbildningen innehåller följande kurser:

 • Orienteringskurser 400 poäng
 • Människors miljöer 100 poäng
 • Etnicitet och kulturmöten 100 poäng
 • Kommunikation 100 poäng
 • Pedagogiskt ledarskap 100 poäng
 • Lärande och utveckling 100 poäng
 • Pedagogiska teorier och praktiker 100 poäng
 • Hälsopedagogik 100 poäng
 • Specialpedagogik 1, 100 poäng
 • Grundläggande vård och omsorg 100 poäng
 • Barns lärande och växande 100 poäng
 • Skapande verksamhet 100 poäng
 • Pedagogiskt arbete 200 poäng

Om skolan

Åsö vuxengymnasium är en kommunal komvuxskola som ligger på Campus Åsö mitt på Södermalm. Det tar bara några minuter att gå till skolan från Skanstulls tunnelbanestation.
Åsö vuxengymnasium är en stor skola och varje år studerar ca 12 000 elever hos oss.

På Åsö vuxengymnasium kan du läsa många olika komvuxutbildningar och kurser. Hos oss kan du läsa allt från sfi och grundläggande och gymnasiala komvuxkurser till yrkesutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar.

Vi har ett skolbibliotek, studiestöd och platser för självstudier. Vi har även datasalar där du kan låna en dator, skriva ut och använda internet. Du har även möjlighet att köpa kaffe och smörgåsar på skolan samt värma upp och äta medhavd lunch i vår elevmatsal.

På Åsö vuxengymnasium är över 98% av lärarna behöriga lärare. Det betyder att de har en lärarutbildning och lärarlegitimation. Många av våra lärare har även forskarutbildning med fördjupade ämneskunskaper.

Om utbildningen

Vår barnskötarutbildning med integrerad sfi-undervisning är en yrkesutbildning för dig som vill arbeta med barn och ungdomar. Efter utbildningen kan du jobba som barnskötare på en förskola eller som elevassistent på en skola.

Det är brist på utbildad personal inom barnomsorgen. Efter utbildningen så har du stora chanser att få jobb. Som barnskötare och elevassistent är din uppgift att ge barn och ungdomar en trygg och stimulerande tillvaro. Detta arbete kan omfatta allt från att leka, kreativt skapande, idrottsaktiviteter och friluftsliv till matservering och att hålla kontakt med föräldrarna.

Så ansöker du

Du ansöker till Stockholms stads kombinationsutbildningar via webben - komvux.stockholm.se senast 12 juli.

Om du vill ha hjälp med ansökan kan du ringa Vuxenutbildningscentrum.
Telefontider: Måndag, tisdag och torsdag klockan 9-11 och klockan 13-15
Telefon: 08-508 35 400

Vill du veta mer om utbildningen?

Vill du veta mer om utbildningen eller skolan så kan du kontakta Åsö vuxengymnasiums studie- och yrkesvägledare

Åsö vuxengymnasiums studie- och yrkesvägledare
Telefon:
08-508 49 580
E-post: asosyv@edu.stockholm.se

Åsö vuxengymnasium

Besöksadress: Blekingegatan 55, Södermalm
Hemsida: asovuxengymnasium.stockholm.se/sfi-kombo-barnskotare

Kombinationsutbildning undersköterska äldreomsorg

Våra lärare är behöriga lärare och våra yrkeslärare har arbetat många år inom vården. Yrkesläraren och sfi-läraren samarbetar i utbildningen och du får mycket hjälp med yrkesspråket

Det är brist på utbildad personal inom vård och omsorg. Som utbildad undersköterska kan du bland annat jobba på vård och omsorgsboende för äldre, akutsjukvården, vårdcentraler, hemtjänsten och hemsjukvården.

Utbilda dig till undersköterska och lär dig svenska samtidigt
En kombinationsutbildning är på heltid, du studerar 30 timmar i veckan i skolan och du behöver också lägga tid på skolarbete hemma varje vecka. Du studerar svenska integrerat med en yrkesutbildning på gymnasienivå. Studierna är mycket intensiva och det är viktigt att du kommer till skolan varje dag. Utbildningen är CSN-berättigad.

Du som läser sfi på studieväg 2 och har godkänt betyg i kurs C kan söka utbildningen senast 12 juli.

 • Utbildningen startar: 7 september 2020
 • Utbildningen slutar: 20 maj 2022
 • Utbildningen innehåller 16 veckors praktik fördelat på 4 perioder
 • Utbildningen är på 1 750 poäng och pågår under 80 veckor

Utbildningen innehåller följande kurser:

 • Orienteringskurser 400 poäng
 • Vård- och omsorgsarbete 1, 200 poäng
 • Hälsopedagogik 100 poäng
 • Medicin 1, 150 poäng
 • Etik och människans livsvillkor 100 poäng
 • Psykiatri 1, 100 poäng
 • Psykologi 1 50 poäng
 • Specialpedagogik 1, 100 poäng
 • Vård- och omsorgsarbete 2, 150 poäng
 • Vård och omsorg vid demenssjukdom 100 poäng
 • Äldre hälsa och livskvalitet 200 poäng
 • Vård och omsorg specialisering 50 poäng
 • Vård och omsorg specialisering 50 poäng
 • Om skolan

Åsö vuxengymnasium är en kommunal komvuxskola som ligger på Campus Åsö mitt på Södermalm. Det tar bara några minuter att gå till skolan från Skanstulls tunnelbanestation.
Åsö vuxengymnasium är en stor skola och varje år studerar ca 12 000 elever hos oss.

På Åsö vuxengymnasium kan du läsa många olika komvuxutbildningar och kurser. Hos oss kan du läsa allt från sfi och grundläggande och gymnasiala komvuxkurser till yrkesutbildningar och yrkeshögskoleutbildningar.

Vi har ett skolbibliotek, studiestöd och platser för självstudier. Vi har även datasalar där du kan låna en dator, skriva ut och använda internet. Du har även möjlighet att köpa kaffe och smörgåsar på skolan samt värma upp och äta medhavd lunch i vår elevmatsal.

På Åsö vuxengymnasium är över 98% av lärarna behöriga lärare. Det betyder att de har en lärarutbildning och lärarlegitimation. Många av våra lärare har även forskarutbildning med fördjupade ämneskunskaper.

Om utbildningen

Vår undersköterskeutbildning med integrerad SFI-undervisning är en är en certifierad yrkesutbildning för dig som vill jobba som undersköterska. Efter utbildningen så har du stora chanser att få jobb som undersköterska på ett sjukhus, vårdcentral, vårdhem eller äldreboende.

Utbildningen är på heltid och du är i skolan måndag till fredag mellan ca 8.00-16.00. Du läser svenska som andraspråk samtidigt som du läser kurser från Vård- och omsorgsprogrammet. Du lär dig svenska ord som används i vården.

Så ansöker du

Du ansöker till Stockholms stads kombinationsutbildningar via webben - komvux.stockholm.se senast 12 juli.

Om du vill ha hjälp med ansökan kan du ringa Vuxenutbildningscentrum.
Telefontider: Måndag, tisdag och torsdag klockan 9-11 och klockan 13-15
Telefon: 08-508 35 400

Vill du veta mer om utbildningen?

Vill du veta mer om utbildningen eller skolan så kan du kontakta Åsö vuxengymnasiums studie- och yrkesvägledare

Åsö vuxengymnasiums studie- och yrkesvägledare
Telefon:
08-508 49 580
E-post: asosyv@edu.stockholm.se

Åsö vuxengymnasium

Besöksadress: Blekingegatan 55, Södermalm
Hemsida: asovuxengymnasium.stockholm.se/sfi-kombo-barnskotare

Start 16 november 2020 - blir sökbara i mitten av maj, sista ansökan 20 september

 • Cuben - undersköterska
 • Astar - våningsservice (hotell)
 • Moa Lärcentrum - undersköterska
 • Hermods - Idrott- och fritidsanläggning
 • Yrkesplugget - betongarbetare
 • Vuxenutbildning Järva - barnskötare
 • Åsö vuxengymnasium - barnskötare
 • Åsö - vuxengymnasium - undersköterska
 • Stockholms hottell- och restaurangskola - kock

Så här ansöker du

Du ansöker via en e-tjänst. För att ansöka behöver du skapa ett konto. 

Manual – skapa konto och gör en ansökan (pdf, 2,4 MB, nytt fönster)

Om du vill ha hjälp med ansökan kan du ringa till Vuxenutbildningscentrum

Kontakta oss om komvux (även studievägledning)

måndag, tisdag, torsdag 09.00–11.00, 13.00–15.00
Tänk på att beskriva ditt ärende tydligt om du kontaktar oss via e-post. Om ditt ärende är av personlig karaktär, ange gärna personnummer så att vi kan hantera ditt ärende snabbare.
Telefon
Telefon 08-508 35 400
E-post
E-post support.vux.amf@edu.stockholm.se

Uppdaterad