Kurser och utbildningar

Vi erbjuder många olika kurser och utbildningar inom sfi. Du är välkommen till oss om du är nybörjare, akademiker eller intresserad av ett yrke.

På sfi lär du dig svenska så att du kan prata, läsa och skriva – både till vardags och i arbetslivet. Du som inte kan läsa eller skriva alls, får möjlighet att lära dig det.

Vi erbjuder många varianter av sfi, ofta med yrkesinriktning på olika nivåer. Vi har kurser för dig som vill läsa på heltid, för föräldralediga eller mot praktik i arbetslivet. 

Ordinarie sfi

Du läser ordinarie sfi fyra timmar per dag, alltså 20 timmar per vecka. På ordinarie sfi läser du bara svenska. 

När du ska läsa på sfi får du en individuell studieplan. Skolan utformar studieplanen tillsammans med dig. I planen skriver ni bland annat vilka mål du har med utbildningen och omfattningen på dina studier.

Inriktade kurser och utbildningar inom sfi

Förutom ordinarie sfi finns det kurser och utbildningar med olika inriktningar. Det finns till exempel utbildningar med yrkesinrikningar.

Du som läser sfi-grund för studieväg 1 kan med denna utbildning läsa sfi på heltid, 30 timmar i veckan. Du läser då svenska och bland annat samhällskunskap, grundläggande matematik och friskvård.

Sfi med yrkesorientering förbereder dig så att du kan klara av språket på en yrkesutbildning. Utbildningen finns med inriktning mot till exempel barn och fritid och handel. Efter utbildningen kan du studera på en yrkesutbildning.

Utbildningen är för dig som läser studieväg 2 kurs B och C.

 

Sfi med yrkesutbildning förbereder dig för arbete inom ett yrke. Du läser sfi tillsammans med yrkeskurser på gymnasienivå och gör praktik. Efter utbildningen har du goda chanser att få jobb.

Utbildningen är för dig som läser studieväg 2 kurs C eller D.

Sfi för yrkesutbildade och akademiker kallas sfx. Sfx är en utbildning för dig som redan är utbildad inom ett yrke. Du läser sfi med fokus på ditt yrke så att du kan börja jobba inom ditt yrkesområde i Sverige.

Du kan läsa sfi när du är föräldraledig. Du är välkommen att ta med ditt barn och får möjlighet att studera tillsammans med andra föräldrar.

Har du en funktionsnedsättning kan du få anpassad undervisning.

Praktik med språkstöd är för dig som är inskriven på arbetsförmedlingen eller har försörjningsstöd. Du får hjälp att hitta praktik på en arbetsplats där du får träna svenska och utvecklas inom ett yrke. Under praktiken får du stöd av oss på ditt språk.

Uppdaterad