Lektionstider och frånvaro

Du kan läsa sfi på dagar eller kvällar. Du kan studera samtidigt som du arbetar, gör praktik eller har annan sysselsättning.

På grund av Coronavirus/Covid-19 sker all undervisning på distans just nu

--------------------------------

Tillsammans med skolan bestämmer du ett schema som passar dig. Arbetar du på dagarna kan du studera på kvällarna, till exempel.

Lektionstider

Du kan läsa sfi på dagar eller kvällar. Du kan också läsa snabbkurser och kurser på distans.

Studerar du dagtid är lektionstiden oftast cirka 4 timmar varje dag, 20 timmar i veckan. Det finns också sfi-kurser med 6 timmar undervisning per dag, 30 timmar i veckan.

Studerar du kvällstid är lektionstiden cirka 3 timmar per kväll, 2 till 4 kvällar i veckan. 

Du behöver troligen också studera hemma ett antal timmar varje vecka.

Vill du byta lektionstid kontaktar du din skola.

Uppdaterad