Byt skola eller gör studieuppehåll

Kontakta Vuxenutbildningscentrum om du vill byta skola inom Stockholms stad. Vill du byta till en skola i en annan kommun ska du börja med att kontakta den nya kommunen.

Byt sfi-skola eller studera i en annan kommun

Du som bor i Stockholms stad och studerar på sfi kan byta skola om du

  • inte är anmäld till ett prov på din kurs
  • har få timmar kvar på din kurs.

Välkommen till Vuxenutbildningscentrum så hjälper vi dig att byta till en annan skola inom Stockholms stad.

Vill du söka sfi eller en yrkesutbildning som inte finns i Stockholms stad? Då kan du ansöka om att studera i en annan kommun. 

  1. Kontakta dem som ansvarar för sfi i kommunen där du vill studera. 
  2. Fyll i ansökningsblanketten som du får av dem. Berätta varför du vill studera i den kommunen.
  3. Lämna blanketten till Vuxenutbildningscentrum på Rosenlundsgatan 52 eller mejla den till oss.

Vill du studera sfi i Stockholms stad, men bor i en annan kommun? Då kan du ansöka om att få studera i Stockholm. 

  1. Skriv ut blanketten Ansökan till sfi i Stockholms stad eller hämta blanketten hos Vuxenutbildningscentrum på Rosenlundsgatan 52. 
  2. Fyll i blanketten och berätta varför du vill studera i Stockholms stad. 
  3. Lämna blanketten till din kommun.

Ansökan till sfi i Stockholms stad (pdf, 216 kb, nytt fönster)

Studieuppehåll och återanmälan till sfi

Vill du göra en paus i studierna ska du meddela din skola det.

När du vill börja studera igen ska du anmäla det. Kontakta

  • din skola om studieuppehållet har varit mindre än sex månader
  • vuxenutbildningscentrum om studieuppehållet har varit längre än sex månader.

Uppdaterad