Studera på sfi

Svenska för invandrare (sfi) är en utbildning som du kan kombinera med arbete, praktik och andra kurser. På sfi får du lära dig att tala, skriva, läsa och förstå svenska.

Du kan söka till sfi när som helst på året.

Studievägar

Sfi har tre studievägar med kurser på olika nivåer. När du anmäler dig till sfi får du veta vilken studieväg och kurs som passar dig.

Hur lång tid tar det att läsa sfi? 

När du börjar på sfi får du en egen studieplan. Där står det när varje kurs ska vara klar. Men din kurs kan ta både längre och kortare tid. Vissa elever gör sin utbildning på några månader och andra studerar flera år.

Hur lång tid utbildningen tar beror på

  • dina förkunskaper
  • din studievana
  • hur mycket du studerar. 

Ekonomi och kostnader

Att läsa sfi är gratis. Du kan studera samtidigt som du gör praktik, arbetar eller läser andra studier. Du får fortsätta att studera så länge som du är aktiv och gör framsteg.

Du kan inte söka ekonomiskt stöd från CSN (Centrala studiestödsnämnden) för dina sfi-studier.

Kursmaterial

Allt kursmaterial för sfi är gratis. Kursmaterialet är till exempel böcker, tidningar och sociala medier. Varje skola bestämmer vilket kursmaterial som de använder på sina kurser. Behöver du lexikon, skrivböcker och pennor betalar du det själv.

Stöd och anpassningar för dig som läser sfi

Din skola ansvarar för att du får det stöd du behöver för att studierna ska fungera bra.

Det finns också anpassad undervisning för dig som behöver det.

Efter sfi

Sfi är din första utbildning i det svenska språket. När du har läst klart och fått ett godkänt betyg i sfi (kurs D) kan du söka arbete eller fortsätta att studera. Du kan också läsa svenska som andraspråk på komvux.

Fjärr- och distansundervisning under coronapandemin

Stockholms stads vuxenutbildning bedrivs under hösten 2020 först och främst som fjärrundervisning eller via distans. Vissa delar kan ske i skolans lokaler.

Kontakta skolorna om du har frågor om undervisningen.

Mer om att studera på sfi

Uppdaterad