Att studera på sfi

Svenska för invandrare (sfi) är en flexibel utbildning som du kan kombinera med arbete, praktik och andra kurser. På sfi får du lära dig tala, skriva, läsa och förstå svenska.

Du kan söka till sfi när som helst på året. Alla våra sfi-skolor har löpande intag.

Studievägar inom sfi

Sfi har tre studievägar 1, 2 och 3, med kurser på olika nivåer. När du anmäler dig till sfi får du veta vilken studieväg och kurs som passar dig.

Hur lång tid tar det att läsa sfi? 

När du börjar på sfi får du en egen studieplan med ett slutdatum för varje kurs du går. Slutdatumet kan ändras beroende på hur det går för dig i skolan. Vissa blir klara med sin utbildning på några månader och andra behöver flera år.

Hur lång tid utbildningen tar beror bland annat på

  • dina förkunskaper
  • din studievana
  • hur mycket tid du studerar. 

Ekonomi och kostnader

Att läsa sfi är gratis. Du kan kombinera dina sfi-studier med praktik, arbete eller andra studier. Du får fortsätta dina studier så länge du är aktiv och gör framsteg.

Du kan inte söka studiestöd från CSN (Centrala studiestödsnämnden) för dina sfi-studier.

Kursmaterial

Allt kursmaterial för sfi är gratis. Kursmaterialet kan till exempel vara böcker, tidningar och sociala medier. Varje skola bestämmer själva vilket kursmaterial som de använder på sina kurser. Behöver du lexikon, skrivböcker och pennor betalar du det själv.

Stöd och anpassningar för dig som läser sfi

Vi vill att du ska lyckas med dina studier. Din skola har ansvar för att ge dig det stöd du behöver för att studierna ska fungera bra.

Det finns också vissa anpassade undervisningsformer för dig som är i behov av det.

Efter sfi

Sfi är en första utbildning i svenska språket. När du läst klart och fått ett godkänt betyg i sfi (kurs D) kan du välja att söka arbete eller fortsätta att studera. Du kan läsa svenska som andraspråk på komvux.

Mer om att studera på sfi

Uppdaterad