Foto: Jörgen Wiklund.
Guide

Anmäl dig till sfi

Så här gör du för att anmäla dig till svenska för invandrare (sfi). Du hittar också tips på sådant som kan vara bra att tänka på.

Anmäl dig till sfi

Du anmäler dig till sfi i receptionen på Vuxenutbildningscentrum på Rosenlundsgatan 52. 

Tänk på att

  • ta med pass eller annan legitimation
  • besöket tar från 30 minuter upp till tre timmar
  • barn inte ska följa med vid besöket.

Träffa en pedagog

När du har anmält dig till sfi får du prata med en pedagog. Pedagogen avgör vilken studieväg och kurs som passar dig bäst.

Ni pratar på svenska, engelska eller på ditt modersmål, med hjälp av en anhörig som kan svenska. Behöver du en tolk, kan du boka det på Vuxenutbildningscentrum.

Pedagogen ställer frågor om

  • tidigare utbildning
  • kunskaper i andra språk
  • arbete
  • din tid i Sverige.

Du som redan kan lite svenska får göra ett test. Testet kallas nivåtest. Nivåtestet kontrollerar hur väl du talar, läser och skriver svenska och hur väl du förstår talad svenska. Resultatet av testet hjälper pedagogen att avgöra vilken sfi-kurs som passar dig.

Hitta och välj skola

När du får veta vilken studieväg och vilken kurs som passar dig ska du tala om följande för pedagogen:

  • vilken skola du vill gå på
  • vilka tider du vill studera
  • om du behöver extra stöd.

Pedagogen berättar om det finns en ledig studieplats på skolan du vill gå på. Finns det ingen ledig plats, kan du vänta tills det blir en plats ledig eller välja en annan skola.

Hitta sfi-skolor

Börja studera

Du börjar studera två till tre veckor efter att du har anmält dig till sfi. Vuxenutbildningscentrum informerar dig om när kursen startar.