Foto: Amanda Sveed

Lärvux

Lärvux är en vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter.

Lärvux är för dig som behöver förbättra eller komplettera din utbildning. Kurser på Lärvux ger kunskaper motsvarande obligatoriska särskolan, grundsärskola samt gymnasiesärskolans nationella program. 

Våra kurser: 

  • Sfi 
  • Grundsärnivå
  • Gymnasiesärnivå
  • Grundläggande komvux (svenska, engelska)

Lärlingsutbildningar på gymnasiesärnivå:

  • Handel
  • Restaurang och café
  • Barnomsorg
  • Äldreomsorg

Har du en hörselnedsättning kan du få undervisning på teckenspråk.

Undervisning på distans

För att minska smittspridningen i samhället har Stockholms stad beslutat att all vuxenutbildning sker på distans från och med den 18 mars.

Kontakta oss

E-post: info.larvux@edu.stockholm.se
Expeditionstelefon: 08-508 332 48

Lars-Erik Sporrong, rektor
Telefon: 08-508 870 48
E-post: lars-erik.sporrong@edu.stockholm.se

Cecilia Eriksson, biträdande rektor 
Telefon: 08-508 333 17
E-post: cecilia.maria.eriksson@edu.stockholm.se

Uppdaterad