Två unga kvinnor står utomhus vid vatten
Foto: Amanda Sveed

Lärvux

Lärvux är en vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter.

Lärvux är för dig som behöver förbättra eller komplettera din utbildning. Kurser på Lärvux ger kunskaper motsvarande obligatoriska särskolan, grundsärskola samt gymnasiesärskolans nationella program. 

Våra kurser: 

  • Sfi 
  • Grundsärnivå
  • Gymnasiesärnivå
  • Grundläggande komvux (svenska, engelska)

Lärlingsutbildningar på gymnasiesärnivå:

  • Handel
  • Restaurang och café
  • Barnomsorg
  • Äldreomsorg

Har du en hörselnedsättning kan du få undervisning på teckenspråk.

Uppdaterad