Foto: Amanda Sveed

Lärvux

Lärvux Stockholm är en vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter.

Lärvux är för dig som behöver förbättra eller komplettera din utbildning. Kurser på Lärvux ger kunskaper motsvarande obligatoriska särskolan, grundsärskola samt gymnasiesärskolans nationella program. 

Har du en hörselnedsättning kan du få undervisning på teckenspråk.

Uppdaterad information med anledning av Corona/Covid-19

För att minska smittspridningen i samhället har Stockholm stad beslutat att all vuxenutbildning sker på distans från och med den 18 mars.

Lärvux är öppet måndag till fredag 10.00-15.00

Vi nås även via e-post: info.larvux@edu.stockholm.se
Expeditionstelefon 08-508 332 48

Du når skolledningen Lars-Erik Sporrong på telefon 08-508 870 48 eller e-post
lars-erik.sporrong@edu.stockholm.se

eller Cecilia Eriksson på telefon 08-508 333 17 eller e-post
cecilia.maria.eriksson@edu.stockholm.se

Uppdaterad