Foto: Amanda Sveed

Lärvux

Lärvux Stockholm är en vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter.

Lärvux är för dig som behöver förbättra eller komplettera din utbildning. Kurser på Lärvux ger kunskaper motsvarande obligatoriska särskolan, grundsärskola samt gymnasiesärskolans nationella program. 

Har du en hörselnedsättning kan du få undervisning på teckenspråk.

Uppdaterad