Foto: Amanda Sveed

Lärvux

Lärvux Stockholm är en vuxenutbildning för dig som är över 20 år och har inlärningssvårigheter.

Lärvux är för dig som behöver förbättra eller komplettera din utbildning. Kurser på Lärvux ger kunskaper motsvarande obligatoriska särskolan, grundsärskola samt gymnasiesärskolans nationella program. 

Våra kurser: 
• Sfi 
• Grundsärnivå
• Gymnasiesärnivå
• Grundläggande komvux (svenska, engelska)

Lärlingsutbildningar inom: (gymnasiesärnivå)
• Handel
• Restaurang och café
• Barnomsorg
• Äldreomsorg

Har du en hörselnedsättning kan du få undervisning på teckenspråk.

Uppdaterad information med anledning av Corona/Covid-19

För att minska smittspridningen i samhället har Stockholm stad beslutat att all vuxenutbildning sker på distans från och med den 18 mars.

Lärvux är öppet måndag till fredag klockan 10.00–15.00

E-post: info.larvux@edu.stockholm.se
Expeditionstelefon: 08-508 332 48

Skolledningen, Lars-Erik Sporrong 
Telefon: 08-508 870 48
E-post: lars-erik.sporrong@edu.stockholm.se

Cecilia Eriksson 
Telefon: 08-508 333 17
E-post: cecilia.maria.eriksson@edu.stockholm.se

Uppdaterad