Svenska som andraspråk

Efter sfi kan du läsa kurser i svenska som andraspråk (sva).

Det finns tre kurser på grundläggande nivå (sva 2, 3 och 4) och tre kurser på gymnasial nivå (sva 1, 2 och 3). Du hittar sva-kurser i vår kurskatalog.

Uppdaterad