Studieväg 1

För dig som har kort eller ingen studiebakgrund från ditt hemland och inte är så van att läsa och skriva.

I sfi-studieväg 1 läser du kurserna A, B, C och D.

Vad är målet?

Målet är att du ska klara av kurs D i sfi och kanske också kurser i andra ämnen. Utbildningen ger dig bra förutsättningar för att klara dig på arbetsmarknaden eller i fortsatta studier.

Hur lång tid tar det?

På sfi får du individuellt antal timmar för varje kurs. Tiden kan variera, men från kurs A till kurs D (att bli klar med hela sfi) kan ta drygt fem år om du läser 15 timmar i veckan.

Var finns utbildningen?

Sfi studieväg 1 finns på följande skolor:

och följande folkhögskolor:

Möjligheter för dig som läser studieväg 1

Om du vill kombinera sfi med grundläggande komvux kan du läsa "sfi grund". När du läser kurs 1C och 1D kan du söka "sfi mot jobb". Är du föräldraledig kan du fortsätta med sfi tillsammans med andra också är föräldralediga.

För dig som inte har gått i skola eller som har kort skolbakgrund och inte kan läsa och skriva. Vi börjar med svenska från grunden, "sfi-grund".

Illustration av ingående kurser för studieväg 1

Kurs A och B med ämnesförberedande kurser

På den här kursen läser du språk i kombination med olika ämnesförberedande kurser på kurs A och B. En ämnesförberedande kurs förbereder dig för att klara en grundskolekurs i ett ämne. I vissa fall kan du få göra praktik.

Kurs C och D med grundläggande kurser

När du kommer till kurs C och D kan du kombinera studierna med grundläggande kurser bland annat matematik, naturorienterande ämnen (no) och samhällsorienterande ämnen (so). När du söker sfi får du prata med en studie- och yrkesvägledare som hjälper dig att planera dina studier.

Vad är målet?

Målet med utbildningspaketet är att du ska klara av kurs D i sfi och kanske också kurser i andra ämnen. Målet är också att du ska få bra förutsättningar för att klara dig på arbetsmarknaden eller i fortsatta studier.

Hur lång tid tar det?

På sfi får du individuellt antal timmar för varje kurs. Tiden kan variera, men från kurs A till kurs D (att bli klar med hela sfi) kan ta drygt fem år om du läser 15 timmar i veckan.

Var finns utbildningen?

Sfi grund finns på följande skolor:

Sfi mot jobb, är ett språk- och jobbintegrerad utbildningspaket för elever på studieväg 1.

Sfi mot jobb organiseras som heldagsstudier med 30 timmars studietid per vecka eller som dagtidsstudier med 15-18 timmars studietid per vecka.

Utbildningspaketet passar dig som läser studieväg 1 kurs C (1C) eller kurs D (1D). Det innehåller sfi, jobbinriktade grundläggande orienteringskurser med individuell förberedelse för praktiska situationer och språkbruk i svenskt arbetsliv, digitalisering och kvalitetssäkrade praktikperioder kopplade till individens mål om framtida arbete och behov på arbetsmarknaden.

Var finns utbildningen?

Sfi mot jobb finns på följande skolor:

Du som är föräldraledig kan läsa sfi tillsammans med andra föräldrar. Sfi för föräldralediga är öppet för dig på sfi studieväg 1 och 2. 

På sff studerar du svenska i en liten grupp tillsammans med en lärare och andra föräldralediga. Självklart tar du med dig ditt barn.  

Uppdaterad