En man serverar ett äldre par dryck

Kombo undersköterska

Som undersköterska jobbar du med människor inom vård och omsorg. Du kan jobba på äldreboende och inom hemtjänst eller på en vårdavdelning eller mottagning.

Det finns kombinationsutbildning för dig som vill läsa svenska samtidigt som du utbildar dig till undersköterska.

 • Sva-kombo – passar dig som är klar med sfi och befinner dig på grundnivå av svenska som andraspråk (sva). Det betyder att du har betyg i sfi kurs D, men ännu inte fått betyg i sva grund delkurs 3.

Utbildningarna kan variera i längd och poäng beroende på vilka orienteringskurser som ingår. 

 • Sfi-komboutbildningen undersköterska kommer inte att starta under våren 2023.

Undersköterska – en skyddad yrkestitel

Undersköterska blir en skyddad yrkestitel från och med den 1 juli 2023. Det betyder att det behövs ett särskilt bevis för att få använda titeln undersköterska. Du måste ha godkänt betyg i SVE/SVA 1 för att få den skyddade yrkestiteln undersköterska.

Om utbildningen

Yrkeskurserna är desamma oavsett vilken skola som har utbildningen däremot kan orienteringskurserna variera.

Kursinnehåll

 • Anatomi och fysiologi 1, 50 poäng
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning, 100 poäng
 • Gerontologi och geriatrik, 100 poäng
 • Hälso- och sjukvård 1, 100 poäng
 • Omvårdnad 1, 100 poäng
 • Psykiatri 1, 100 poäng
 • Psykologi 1, 50
 • Social omsorg 1, 100 poäng
 • Anatomi och fysiologi 2, 50 poäng
 • Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 2, 100 poäng
 • Hälso- och sjukvård 2, 100 poäng
 • Omvårdnad 2, 100 poäng
 • Psykiatri 2, 100 poäng
 • Social omsorg 2, 100 poäng
 • Samhällskunskap 1a1, 50 poäng
 • Vård och omsorg specialisering, 100 poäng
 • Grundläggande sva, delkurs 2,3 och 4, 600 poäng
 • Svenska som andraspråk 1, 100 poäng.

Uppdaterad