Kombo skötsel av park och grönytor

Som parkarbetare och trädgårdsanläggare arbetar du med att sköta och anlägga utemiljöer för människor att vistas i. Arbetet handlar om att skapa vackra miljöer och arbetet utförs oftast utomhus men innehållet kan variera med årstiderna.

Komboutbildning på sfi-nivå

Kombinationsutbildning skötsel av park och grönytor finns på sfi-nivå, "sfi-kombo". Den passar dig som befinner dig på sfi 2 C eller 2 D.

Du behöver inte inneha B-körkort för att få börja på utbildningen men det är bra för framtida yrkesutövning.

Kursinnehåll

 • Orienteringskurs yrkesorientering inför kombinationsutbildning, 50 p
 • Orienteringskurs - Yrkesintroduktion inom valt yrkesområde, 50 p
 • Skötsel av utemiljöer, 100 p
 • Växtkunskap 1, 100
 • Marken och växternas biologi, 100 p
 • Trädgårdsanläggning 1, 100 p
 • Beskärning och trädvård, 100 p
 • Yrkessvenska inom valt område, 100 p
 • Yrkessvenska inom valt område, 50 p.

Betyg och utbildningsbevis

Betyg blir sammanlagt 600 poäng ur gymnasiets naturbruksprogram och i de sfi-kurser som du hinner avsluta under utbildningen

Utbildningsbevis:

 • Körkort för arbete med röjsåg Nivå RA − grund
 • Intyg på avklarade moment ur kursen Fordon och redskap FOHFOR0.

Uppdaterad