Kombo nätverkstekniker

Nätverkstekniker arbetar med installation, drift och underhåll av nätverksrelaterade produkter och tjänster.

När du har avslutat utbildningen till nätverkstekniker kan du bland annat jobba som systemtekniker, supporttekniker, driftsättare eller fibertekniker. Arbetsuppgifterna kan bestå av teknisk support, installation, drift, konsultverksamhet eller arbete i helpdesksystem.

Om utbildningen

Du som läser sfi studieväg 2 och är klar med kurs C har möjlighet att läsa en yrkesutbildning till nätverkstekniker samtidigt som du läser svenska. 

Kursinnehåll

 • Sfi, kurs 2D
 • Sva (svenska som andraspråk), grundläggande delkurs 2, 200 poäng
 • Svenska som andraspråk, grundläggande delkurs 3, 200 poäng
 • Yrkesorientering inför kombinationsutbildning, 50 poäng
 • Yrkesintroduktion inom valt yrkesområde, 50 poäng
 • Yrkessvenska inom valt område 100 poäng
 • Data för nybörjare 50 poäng
 • Studieteknik 100 poäng
 • Datorteknik 1a 100 poäng
 • Dator- och nätverksteknik 100 poäng
 • Nätverksteknik 100 poäng
 • Nätverksadministration 100 poäng
 • Programmering 1 100 poäng
 • Nätverksteknologier 100 poäng
 • Administration av nätverks- och serverutrustning 100 poäng
 • Digital kommunikationsteknik 100 poäng
 • Nätverkssäkerhet 100 poäng
 • Kommunikationsnät 1 100 poäng
 • Servicekunskap 100.

Uppdaterad