En stekpanna med grönsaker i ett restaurangkök

Kombo kock

När du har avslutat den här utbildningen kan du arbeta som kock. Som kock lagar du mat på restaurang eller i storkök. Det är ett yrke med mycket planering, förberedelser och kreativa inslag.

Komboutbildning på sfi-nivå

Kombinationsutbildning till kock finns på sfi-nivå, "sfi-kombo". Utbildningen passar dig som befinner dig på sfi 2 C eller 2 D.

Kursinnehåll

  • Yrkesorientering inför kombinationsutbildning 50 poäng
  • Yrkesintroduktion inom valt yrkesområde 50 poäng
  • Matlagning 1, 100 poäng
  • Hygien 100 poäng
  • Livsmedels och näringskunskap 100 poäng
  • Matlagning 2, 200 poäng
  • Yrkessvenska 100 p
  • Matlagning 3, 200 poäng
  • Branschkunskap inom restaurang och livsmedel 100 poäng.

Uppdaterad