Fyra personer syns i bakgrunden till dukade bord

Kombo hotell- och våningsservice

Den här utbildningen är till för dig som vill lära dig hotellbranschen genom praktiskt arbete.

Utbildningen passar dig som vill lära dig hotellbranschen genom praktiskt arbete. Efter avslutad utbildning kan du jobba på hotell, vandrarhem eller konferensanläggningar. Till exempel som housekeeping manager, housekeeping supervisor, frukostbiträde och konferensvärd/-värdinna.

Komboutbildning på sfi-nivå

Kombinationsutbildning inom hotell finns på sfi-nivå, "sfi-kombo". Utbildningen passar dig som befinner dig på sfi 2 C eller 2 D.

Kursinnehåll

  • Inledande orienteringskurs, 100 poäng
  • Logi, 100 poäng
  • Service och bemötande 1, 100 poäng
  • Våningsservice 1, 100 poäng
  • Frukost och Bufféservering, 100 poäng
  • Våningsservice 2, 100 poäng
  • Våningsservice 3, 100 poäng
  • Yrkessvenska inom valt område, 250 poäng.

Uppdaterad