Händer som plockar äpplen

Kombo handel mot dagligvaruhandel

Utbildningen passar dig som vill arbeta inom dagligvaruhandeln. Efter avslutad utbildning kan du jobba i butik.

Komboutbildning på sfi-nivå

Kombinationsutbildning handel mot dagligvaruhandel finns på sfi-nivå, ”sfi-kombo”. Utbildningen passar dig på sfi 2 C eller 2 D.

Kursinnehåll

 • Orienteringskurs, 250 poäng
 • Samhällskunskap 1a1, 50 poäng
 • Servicekunskap, 100 poäng
 • Service och bemötande, 100 poäng
 • Branschkunskap inom handel, 100 poäng
 • Praktisk marknadsföring 1, 100 poäng
 • Handel och specialisering, 100 poäng
 • Logistik 1, 100 poäng
 • Information och kommunikation, 100 poäng
 • Ergonomi, 100 poäng
 • Personlig försäljning 1, 100 poäng
 • Sva grund, 100 poäng.

Uppdaterad