En man i byggkläder skrattar

Kombo bygg anläggning/betong

Både som betongarbetare och anläggare arbetar du ofta utomhus i grupper.

Som betongarbetare arbetar du oftast utomhus och i grupper. En god fysik är en bra fördel när man arbetar som betongarbetare. Arbetet med betong innehåller många olika moment som hus, väg och brobyggen. Du armerar och gjuter både golv, väggar, grunder och pelare.

Du som söker utbildningen till anläggare ska ha ett intresse för att arbeta inom anläggning. Som anläggare arbetar du oftast utomhus och i grupper. En god fysik är en bra fördel när man arbetar som anläggare då du kommer att arbeta med bland annat stensättning och vägbyggnad.

Kombinationsutbildning på sfi-nivå

Kombinationsutbildning inom bygg finns med två inriktningar: anläggning och betong. Bägge på sfi-nivå, ”sfi-kombo”. De passar dig som befinner dig på sfi 2 C eller 2 D.

Aktuella kursstarter

Om utbildningen

Kursinnehåll betong

 • Orienteringskurs yrkesorientering inför kombinationsutbildning
 • Orienteringskurs - Yrkesintroduktion inom valt yrkesområde
 • Husbyggnadsprocessen
 • Yrkessvenska inom valt område
 • Husbyggnad 1
 • Husbyggnad 2
 • Yrkessvenska inom valt område
 • Husbyggnad 3 – ombyggnad
 • Yrkessvenska inom valt område
 • Studieteknik
 • Betong 1 – lågform och platta på mark
 • Betong 2 – väggar och pelare
 • Betong 4 – golv
 • Betong 3 – bärlag

Kursinnehåll anläggning

 • Orienteringskurs yrkesorientering inför kombinationsutbildning
 • Orienteringskurs – Yrkesintroduktion inom valt yrkesområde
 • Yrkessvenska inom valt område
 • Anläggning 1
 • Anläggningsprocessen
 • Anläggning 2
 • Studieteknik
 • Yrkessvenska inom valt område
 • Anläggning – ledningsbyggnad
 • Anläggning – vägbyggnad
 • Anläggning – stensättning
 • Anläggning – gröna ytor
 • Yrkessvenska inom valt område.

Uppdaterad