Kombinationsutbildningar – sfi- och sva-kombo

Lär dig svenska samtidigt som du läser en yrkesutbildning på gymnasienivå. Du gör praktik, lär dig yrkesspråket och får goda chanser till jobb.

Du läser på heltid varav 30 timmar i veckan i skolan plus eget skolarbete. Studierna håller ett högt tempo då du läser svenska tillsammans med en yrkesutbildning på gymnasienivå. Du har rätt att söka studiemedel från CSN, och utbildningen är gratis.

Arbetsplatsförlagd lärande (APL) ingår i utbildningen. Under den perioden måste du följa din handledares arbetstider. Det kan betyda att du börjar tidigt på morgonen, eller att du arbetar på kvällar och helger.

Aktuellt om kombo

Undersköterska blir en skyddad yrkestitel från och med den 1 juli 2023. Det betyder att det behövs ett särskilt bevis för att få använda titeln undersköterska. Du måste ha godkänt betyg i SVE/SVA 1 för att få den skyddade yrkestiteln undersköterska.

Våra kombinationsutbildningar

Uppdaterad