Uppdragsutbildningar

Du som har en anställning som barnskötare i Stockholms stad har möjlighet att gå en utbildning som ger dig yrkesbehörighet samtidigt som du arbetar.

Våra utbildningar riktar sig till personal som arbetar inom förskola och fritidshem med anställning i Stockholms stad. Vi har utbildningar för dig som inte har en barnskötarutbildning samt fördjupningskurser för dig som redan är barnskötare. Upplägget är att du studerar en dag i veckan under arbetstid.

Utbildningarnas upplägg

Under utbildningen kommer du utmanas på varierande sätt, för att reflektera och söka kunskap kring förskolans innehåll och arbetssätt. Studierna syftar till att ge dig rika tillfällen till inspiration, kreativitet samt att väcka din nyfikenhet. Du bearbetar och problematiserar innehållet i kursen både i undervisningen och ute på din arbetsplats. Lärandet på arbetsplatsen blir en viktig del av utbildning.

Våra utbildningar

Barnskötarutbildning för förskolepersonal

Under utbildningen kommer du utmanas på varierande sätt, för att reflektera och söka kunskap kring förskolans innehåll och arbetssätt. Studierna syftar till att ge dig rika tillfällen till inspiration, kreativitet samt att väcka din nyfikenhet. Du bearbetar och problematiserar innehållet i kursen både i undervisningen och ute på din arbetsplats. Lärandet på arbetsplatsen blir en viktig del av utbildningen.

Yrkessvenska för barnskötare och elevassistenter

Under utbildningen utmanas du på varierande sätt, för att reflektera och söka kunskaper. Du bearbetar och problematiserar innehållet i kursen både i undervisningen och ute på den egna arbetsplatsen. Lärandet på arbetsplatsen blir en viktig del av utbildningen.

Kommande utbildningar

  • Fördjupningskurs: Språkutvecklande arbetssätt i förskolan
  • Fördjupningskurs: Skapande för barnskötare på förskola

Uppdaterad