Ansökan studiestartsstöd

Här kan du som är folkbokförd i Stockholms stad ansöka om studiestartsstöd.

När du svarat på frågorna kommer en studie- och yrkesvägledare att återkomma till dig.

Fyll i formuläret

* Obligatorisk uppgift

Du som vill söka studiestartsstöd hos oss behöver vara folkbokförd i Stockholms stad. Om du inte är det ber vi dig kontakta din hemkommun för vidare hjälp.

1. Bor du i Stockholms stad?*
2. Är du mellan 25–60 år?*
3. Är detta första gången du söker studiestartsstöd?*
4. Har du under de senaste tolv månaderna varit arbetslös i sammanlagt minst sex månader?*

Om du är osäker på hur länge du varit arbetslös behöver du kontrollera med Arbetsförmedlingen innan du skickar in dina svar till oss.

5. Har du haft studiemedel från CSN under de senaste tre åren?*
6. Vad har du studerat tidigare, i Sverige eller annat land?*
8. För vilken utbildning eller kurs önskar du söka studiestartsstöd?*

Uppdaterad