Studieekonomi

All kommunal vuxenutbildning är gratis. Men även om utbildningen är kostnadsfri får du själv betala böcker, kopior och annat studiematerial.

Du får även betala dina resor till och från skolan. Därför kan du som läser på grundläggande eller gymnasial nivå söka studiemedel och i vissa fall studiestartsstöd.

Du kan få studiemedel och studiestartsstöd till och med det år du fyller 60 år.

Studiemedel från CSN

Du som läser på komvux kan finansiera dina studier med studiemedel från CSN (Centrala studiestödsnämnden). Studiemedlet är skattefritt och pensionsgrundande. För att få studiemedel måste du själv ansöka om stöd hos CSN. 

Studiemedlen består av två delar: bidrag och lån. Du väljer själv om du bara vill ansöka om bidraget eller om du även vill låna pengar. Lånet måste du sedan betala tillbaka.

Hur mycket studiemedel du får beror bland annat på

 • om du studerar heltid eller deltid
 • hur många veckor du studerar
 • dina studieresultat
 • hur gammal du är. 

Är du utländsk medborgare gäller särskilda regler, eftersom CSN först måste pröva din grundläggande rätt till studiestöd.

För att räkna ut ditt studiestöd måste du titta på hur många poäng kursen eller kurserna du studerar har och hur många veckor du studerar.

Exempel:

 • 100 poäng på 5 veckor: heltid 100 %
 • 100 poäng på 10 veckor: deltid 50 %
 • 100 poäng på 15 veckor: deltid 75 %
 • 100 poäng på 20 veckor: deltid 25 %
 • 200 poäng på 10 veckor: heltid 100 %
 • 200 poäng på 20 veckor: deltid 50 %

Hos CSN kan du läsa mer om hur mycket du kan få och villkoren för att få studiemedel.

Studiestartsstöd är ett bidrag som du som är arbetslös kan få under en kortare tid för att läsa grundläggande och gymnasial komvux och därmed öka chanserna till jobb.

Fakta om studiestartsstödet

 • Det är ett studiebidrag – inte lån.
 • Du får extra tillägg om du har barn.
 • Totalt kan du få studiebidrag för 50 veckor.
 • Det går bra att studera på deltid.

Förutsättningar för att få studiestartsstödet

 • Du är arbetslös och varit inskriven på Arbetsförmedlingen i sammanlagt minst 6 månader under de senaste 12 månaderna innan studiestart.
 • Du har en kort tidigare utbildning och har stort behov av utbildning på grundskole- eller gymnasienivå för att kunna få ett arbete.
 • Du är 25–60 år.
 • Du har inte haft studiestöd från CSN de senaste tre åren.
 • Du är arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen.

Är du inskriven på Jobbtorg kan andra regler gälla. Kontakta din studievägledare på Jobbtorget.

E-poststudiestartsstod@edu.stockholm.se

Uppdaterad