Studieekonomi

All kommunal vuxenutbildning är gratis. Men även om utbildningen är kostnadsfri får du själv betala böcker, kopior och annat studiematerial.

Du får även betala dina resor till och från skolan. Därför kan du som läser på grundläggande eller gymnasial nivå söka studiemedel och i vissa fall studiestartsstöd.

Studiemedel från CSN

Du som läser på komvux kan finansiera dina studier med studiemedel från CSN (Centrala studiestödsnämnden). Studiemedlet är skattefritt och pensionsgrundande. För att få studiemedel måste du själv ansöka om stöd hos CSN. 

Studiemedlen består av två delar: bidrag och lån. Du väljer själv om du bara vill ansöka om bidraget eller om du även vill låna pengar. Lånet måste du sedan betala tillbaka.

Hur mycket studiemedel du får beror bland annat på

 • om du studerar heltid eller deltid
 • hur många veckor du studerar
 • dina studieresultat
 • hur gammal du är. 

Är du utländsk medborgare gäller särskilda regler, eftersom CSN först måste pröva din grundläggande rätt till studiestöd.

Hos CSN kan du läsa mer om hur mycket du kan få och villkoren för att få studiemedel.

Studiestartsstöd är ett bidrag som du som är arbetslös kan få under en kortare tid för att läsa grundläggande och gymnasial komvux och därmed öka chanserna till jobb.

Fakta om studiestartsstödet

 • Det är ett studiebidrag - inte lån.
 • Du får extra tillägg om du har barn.
 • Totalt kan du få studiebidrag för 50 veckor.
 • Det går bra att studera på deltid.

Förutsättningar för att få studiestartsstödet

 • Du har behov av att studera för att hitta ett jobb.
 • Du är 25-56 år.
 • Du har inte haft studiestöd de senaste tre åren.

Mellan den 1 juli 2020 och den 31 december 2020 kan du ha rätt till studiestartsstöd även om du varit arbetslös och inskriven på Arbetsförmedlingen, kortare tid än sex månader.

E-poststudiestartsstod@edu.stockholm.se

Uppdaterad