För utbildningsanordnare

Studieteamet ger stöd till skolor inom vuxenutbildningen för att kartlägga vilken hjälp elever behöver under studierna.

Alla våra insatser ska bidra till att eleven når målet med studierna. Vi erbjuder

  • stöd till er skola med fördjupade kartläggningar och kompetensutveckling på organisationsnivå.
  • insatser till skolor i upphandlad eller egen regi i Stockholms stad.
  • stöd till enskilda elever.

Kontakterna med Studieteamet är gratis.

Studieteamet

Vad erbjuder Studieteamet?

Studieteamet kan kartlägga vad elever behöver hjälp med inför studiestarten. Har eleven börjat studera gör specialpedagogen på skolan den kartläggningen. Både eleven och skolan kan kontakta oss för att söka stöd.

Skolan kan även kontakta Studieteamet om ni ser att skolan behöver konsultation eller kompetensutveckling på organisations- eller gruppnivå.

Vilka arbetar på Studieteamet?

Studieteamet består av

  • studie- och yrkesvägledare
  • specialpedagoger
  • legitimerad psykolog
  • kurator
  • legitimerade arbetsterapeuter.

Kontakta Studieteamet

Mejla till studieteamet@edu.stockholm.se.

Lämna aldrig personuppgifter för elever när ni mejlar oss. Det är viktigt av sekretesskäl.

Enhetschef

Maria Rudling
E-post: maria.rudling@edu.stockholm.se
Telefon: 076-123 33 23

Studie- och yrkesvägledare

Marika Dozzi
E-post: marika.dozzi@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 49 155

Carina Tjärnstig
E-post: carina.tjarnstig@edu.stockholm.se
Telefon: 08 508 46 454

Tina Johansson Pucic
E-post: tina.johansson-pucic@edu.stockholm.se
Telefon: 070-958 80 76

Legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut

Maria Sundberg
E-post: maria.sundberg@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 35 412

Specialpedagog

Caroline Wegmann
E-post: caroline.wegmann@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 49 154

Iréne Larsson
E-post: irene.larsson@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 46 453

Karin Arnesén
E-post: karin.arnesen@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 491 53

Susanne Norberg
E-post: susanne.norberg@edu.stockholm.se

Legitimerad arbetsterapeut

Johanna Rostedt
E-post: johanna.rostedt@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 480 18

Yu Mori Hägglund
E-post: yu.hagglund@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 464 20

Peter Gunnarsson
E-post: peter.gunnarson@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 354 16

Kurator

Hedvig Westling
E-post: hedvig.westling@edu.stockholm.se
Telefon: 08-508 464 21

Mer information

Extra anpassning inom kommunal vuxenutbildning (pdf, 972 kB, nytt fönster)

Uppdaterad