Studieteamet

Vuxenutbildningens centrala elevhälsa för dig som är folkbokförd i Stockholms kommun

Hör av dig till Studieteamet om du är i behov av stödinsatser inför studiestarten på komvux.

Olika typer av stöd 

Innan du börjar studera planerar vi tillsammans med dig. Vi kan till exempel erbjuda

 • studievägledning
 • stöd för planering och lärande
 • samtalsstöd inför studier.

Vi kan även hjälpa dig att ta kontakt med din skola eller andra verksamheter som är kopplade till dina studier. 

Vi som arbetar i Studieteamet är 

 • studie- och yrkesvägledare
 • specialpedagoger
 • legitimerad psykolog
 • kurator
 • legitimerade arbetsterapeuter.

Kontakta Studieteamet 

Kontakta Studieteamet om du har planer på att studera. Du behöver inte ha sökt kurs. Kontakta oss så tidigt som möjligt, före studiestarten. 

Mejla oss på: studieteamet@edu.stockholm.se 

I mejlet skriver du 

 • ditt förnamn och efternamn
 • ditt telefonnummer
 • din e-postadress
 • lite kort om dina studieplaner.

Vi ringer upp dig som behöver stöd 

När vi fått ditt mejl ringer vi dig. Vi ställer frågor till dig om vad du vill studera, och berättar vad vi i Studieteamet kan hjälpa till med.  

Om vi tillsammans kommer överens om att du behöver hjälp av oss, får du komma på ett möte på Rosenlundsgatan 60. I annat fall kan vi hänvisa dig till skolan eller annan enhet. 

 • Det är gratis att ha kontakt med Studieteamet.
 • Du bestämmer själv om du vill ha det stöd som vi erbjuder dig.
 • Alla som arbetar i Studieteamet har tystnadsplikt.

Studieteamet arbetar konsultativt mot skolor 

Förutom att ge stöd åt enskilda elever inför studiestart, arbetar Studieteamet även mot skolor. Vi arbetar konsultativt mot upphandlade skolor och skolor i egen regi. 

Uppdaterad